تماس با کارشناسان واحدهای آموزشی


تماس با کارشناسان واحدهای آموزشی

در صورت بروز مشکل و یا پرسش با توجه به نوع مشکل صرفاً با شماره تلفن مربوطه به شرح لیست ذیل تماس حاصل بفرمایید:
•    در خصوص ثبت‌نام الکترونیکی غیرحضوری صرفاً با تلفن‌‌های 31136278 -054 و 31136287 -054
•    در صورت پرسش راجع به آیین‌نامه‌های آموزشی، تحویل مدارک فیزیکی و مسائل وام و خوابگاه با تلفن‌های ذیل:
o    اداره پذیرش و ثبت‌نام 31136290-054
o    کارشناسان آموزشی رشته‌های دانشکده‌های ادبیات، الهیات، علوم تربیتی و روانشناسی و صنعت و معدن خاش:  31136284 - 054
o    کارشناسان آموزشی رشته‌های دانشکده‌های اقتصاد و مدیریت، برق و کامپیوتر، مهندسی، علوم پایه، هنر: 31136289 - 054
o    کارشناسان آموزشی رشته‌های دانشکده‌های جغرافیا و ریاضیات:  31136290-054
o    در خصوص مسائل وام و خوابگاه صرفاً با تلفن 31136409 -054 تماس حاصل نمایید.