راهنماهای دانشجویان نو ورود


راهنماهای دانشجویان نو ورود

راهنمای دریافت معافیت تحصیلی دانشجویی مختص دانشجویان نوورود (آقایان)

راهنمای پذیرش غیرحضوری دانشجویان نو ورود در مقطع كارشناسي ارشد در سال تحصيلي 1401-1402

راهنمای پذیرش غیرحضوری دانشجویان نو ورود در مقطع دکتری در سال تحصيلي 1401-1402

اطلاعیه ثبت نام از دانشجویان نو ورود مقطع كارشناسي ارشد سال 1400 و انتخاب واحد و شروع کلاس های درسی

راهنماي ويدئويي نحوه شرکت در کلاس هاي برخط ويژه دانشجويان نو ورود

راهنمای سامانه های آموزش الکترونیکی ویژه دانشجویان

ویدیوی آموزشی ویژه نحوه اخذ معافیت تحصیلی دانشجویان نو ورود

راهنمای پذیرش غیرحضوری دانشجویان نو ورود در مقطع كارشناسي

راهنمای انتخاب واحد دانشجو از پیشخوان سیستم جامع آموزشی گلستان

راهنمای کاهش حجم مدارک

راهنمای درخواست صدور تأییدیه تحصیلی وزارت آموزش و پرورش

نحوه دسترسی از راه دور دانشجویان و اساتید به مقالات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

اطلاعات تماس مربوط به مدیریت های حوزه معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

راهنماي ثبت نام غيرحضوري (ويژه دانشجويان جديدالورود كارشناسي با سوابق تحصيل)

راهنمای ورود به سیستم گلستان