راهنماهای دانشجویان نو ورود


راهنماهای دانشجویان نو ورود

راهنمای پذیرش غیرحضوری دانشجویان نو ورود در مقطع کارشناسی ارشد

اطلاعیه ثبت نام از دانشجویان نو ورود مقطع كارشناسي ارشد سال 1400 و انتخاب واحد و شروع کلاس های درسی

راهنماي ويدئويي نحوه شرکت در کلاس هاي برخط ويژه دانشجويان نو ورود

راهنمای سامانه های آموزش الکترونیکی ویژه دانشجویان

ویدیوی آموزشی ویژه نحوه اخذ معافیت تحصیلی دانشجویان نو ورود

راهنمای پذیرش غیرحضوری دانشجویان نو ورود در مقطع كارشناسي

راهنمای انتخاب واحد دانشجو از پیشخوان سیستم جامع آموزشی گلستان

مراحل ثبت درخواست صـدور معافیت تحصیلی

راهنمای کاهش حجم مدارک

راهنمای درخواست صدور تأییدیه تحصیلی وزارت آموزش و پرورش

نحوه دسترسی از راه دور دانشجویان و اساتید به مقالات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

اطلاعات تماس مربوط به مدیریت های حوزه معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

راهنماي ثبت نام غيرحضوري (ويژه دانشجويان جديدالورود كارشناسي با سوابق تحصيل)

راهنمای ورود به سیستم گلستان

راهنمای پذیرش غیرحضوری دانشجویان نو ورود در مقطع دکتری