راهنمای دريافت نام كاربري براي ورود به سامانه گلستان


راهنمای دريافت نام كاربري براي ورود به سامانه گلستان

اطلاعات موردنیاز جهت ورود به سامانه گلستان به شکل زیر تعریف گردیده است:

  • شناسه کاربری:  شماره داوطلبی u021
  • گذرواژه: کد ملی

مثال: اطلاعات لازم برای ورود شخصی با شماره داوطلبی 54321 و کد ملی 0123456789 به شرح زیر می‌باشد:

  • شناسه کاربری:  u02154321
  • گذرواژه: 0123456789