نکات مهم در ثبت نام دانشجویان


نکات مهم در ثبت نام دانشجویان

 1. عدم مراجعه به سامانه جامع آموزشی گلستان جهت ثبت نام غیرحضوری، در بازه زمانی اعلام شده به منزله انصراف از تحصیل تلقی می شود و دانشگاه در قبال تبعات احتمالی آن مسئولیتی بر عهده ندارد.
 2. پذیرفته شدگان لازم است پس از بارگذاری مدارک در سیستم گلستان، بطور مستمر وضعیت تایید مدارک خود را کنترل و نواقص احتمالی را برطرف نمایند تا مراحل بعدی ثبت نام و پذیرش اولیه امکان پذیر گردد.
 3. پذیرفته شدگان مشمول نظام وظیفه (آقایان)، پس از ثبت نام غیرحضوری و تایید مدارک اولیه ضروری است که نامه الکترونیکی ایجاد شده را از سامانه گلستان (گزارش 1163) مطابق راهنمای تعبیه شده در سامانه، پرینت و به یکی از دفاتر خدمات پلیس +10 جهت صدور برگ معافیت تحصیلی مراجعه و آن را در سامانه گلستان بارگذاری نماید و یا دانشجو می‌تواند با مراجعه به درگاه خدمات پلیس +10 در  آدرس https://services.epolice.ir درخواست خود را ثبت نماید و رسید ثبت درخواست خود را در سامانه گلستان بارگذاری نماید؛ در غیر این صورت عواقب ناشی از عدم پیگیری معافیت تحصیلی به عهده شخص دانشجو می‌باشد.
 4. تمامی دانشجویان لازم است با گرفتن گزارش (227) نامه امضا شده تاییدیه تحصیلی را پرینت و به محل تحصیل قبلی خود پست و پیگیری نمایند، در صورت عدم دریافت پاسخ تاییدیه تحصیلی، امکان فراغت از تحصیل شدن دانشجو و صدور مدرک امکانپذیر نخواهد بود.
 5. پذیرفته شدگانی که در حال خدمت سربازی  می‌باشند لازم است با مراجعه به دفاتر پلیس 10+ نسبت به ثبت درخواست ترخیص و معافیت اقدام نمایند.
 6.  ثبت نام دانشجویان در ترم جاری به صورت مشروط و منوط به قطعی شدن ثبت نام می‌باشد. لذا دانشجویان محترم پس از اتمام ثبت نام غیرحضوری و جهت قطعی شدن ثبت نام خود، از تاریخ 1400/08/10 لغایت 1400/08/30 فرصت ارسال فیزیکی مدارک را دارند. در صورت عدم دریافت مدارک تا زمان اعلام شده، قبولی دانشجو لغو و از ادامه تحصیل وفق مقررات جلوگیری به عمل خواهد آمد.
 7. بدیهی است در صورت نقص در مدارک ارایه شده و يا وجود مغایرت میان مدارک ارائه شده از طریق ثبت نام الکترونیکی و مدارک ارسال شده از طریق پست پیشتاز با اطلاعات ارسالی سازمان سنجش آموزش کشور (در هر مرحله از تحصیل)، قبولی دانشجو لغو و ثبت نام وی کان لم یکن تلقی شده و طبق مقررات با دانشجو رفتار خواهد شد.
 8. با توجه به اين كه مدارک تحویل گرفته شده تا زمان فراغت از تحصیلی عودت داده نخواهد شد لذا از مدارک خود کپی برابر اصل تهیه و نزد خود نگه دارید.
 9.  هرگونه تغییر رشته، انتقال و مهمانی در مقطع كارشناسي ارشد ممنوع می باشد.
 10. در خصوص مسائل وام با تلفن 31136409 -054 تماس حاصل نمایند.
 11. توصیه اکید می گردد، قوانین و مقررات آموزشی به آدرس http://www.usb.ac.ir/academics  را در اولین فرصت مطالعه نمایید.