نکات مهم در ثبت نام دانشجویان


نکات مهم در ثبت نام دانشجویان

1 - عدم مراجعه به سامانه جامع آموزشی گلستان جهت ثبت نام غیرحضوری و انتخاب واحد، در بازه زمانی اعلام شده به منزله انصراف از تحصیل تلقی می شود و دانشگاه در قبال تبعات احتمالی آن مسئولیتی بر عهده ندارد.
2 - پذیرفته شدگان لازم است پس از بارگذاری مدارک در سیستم گلستان، بطور مستمر وضعیت تایید مدارک خود را کنترل و نواقص احتمالی را برطرف نمایند تا مراحل بعدی ثبت نام و پذیرش نهایی امکان پذیر گردد.
3 - پذیرفته شدگان مشمول نظام وظیفه (آقایان)، پس از ثبت نام غیرحضوری و تایید مدارک اولیه ضروری است که نامه الکترونیکی ایجاد شده را از سامانه گلستان (گزارش 1163) مطابق راهنمای تعبیه شده در سامانه پرینت و به دفاتر پلیس 10+ مراجعه نمایند؛ سپس با بارگذاری تصویر نامه تمدید معافیت تحصیلی در سامانه، ثبت نام خود را تکمیل نمایند. در غیر این صورت عواقب ناشی از عدم پیگیری معافیت تحصیلی به عهده شخص دانشجو می‌باشد.
4 - پذیرفته شدگانی که در حال خدمت سربازی  می‌باشند لازم است با مراجعه به دفاتر پلیس 10+ نسبت به ثبت درخواست ترخیص و معافیت اقدام نمایند.
5 - ثبت نام دانشجویان در ترم جاری به صورت مشروط  و منوط به قطعی شدن ثبت نام می‌باشد. لذا دانشجویان محترم پس از اتمام ثبت نام غیرحضوری و جهت قطعی شدن ثبت نام خود، از تاریخ 1400/06/20 لغایت 1400/07/30 فرصت ارسال فیزیکی مدارک را دارند، در صورت عدم دریافت مدارک تا زمان اعلام شده فوق یا نقص در مدارک، قبولی دانشجو لغو و از ادامه تحصیل وفق مقررات جلوگیری بعمل خواهد آمد.
6 - چنانچه در هر مرحله از ثبت‌نام، تحصیل و یا فراغت از تحصیل مشخص شود که اطلاعات و یا مدارک ارایه شده توسط دانشجو ناقص بوده و یا با واقعیت مغایر است، از ادامه تحصیل وی جلوگیری و طبق مقررات رفتار خواهد شد.
7 - انتخاب واحد به صورت غیرحضوری (اینترنتی) و توسط گروه های آموزشي مربوطه صورت می گیرد.
8 - شروع کلاس های ترم مهر از تاریخ شنبه 1400/06/27 می باشد. در خصوص شیوه تشکیل کلاس های درسی متعاقبا از طریق سایت دانشگاه اطلاع رسانی خواهد شد. 
9 - در خصوص مسائل وام با تلفن 31136409 -054 تماس حاصل نمایند.
10 - انتقال و مهمانی در مقطع دکتری ممنوع می باشد.
11 - توصیه اکید می گردد، قوانین و مقررات آموزشی به آدرس http://www.usb.ac.ir/academics  را در اولین فرصت مطالعه نمایید.