لیست اصل مدارک مورد نياز


لیست اصل مدارک مورد نياز

لیست اصل مدارک مورد نياز (ارسال از طريق واحدهای پستی در سراسر کشور)
 تصویر تمامی صفحات شناسنامه (یک سری)
 تصویر کارت ملی (پشت و رو، یک سری)
 دو قطعه عکس پشت نویسی شده
اصل مدرک دانشنامه کارشناسی به همراه یک کپی از آن یا     اصل گواهی موقت کارشناسی  به همراه یک کپی از آن
اصل مدرک دانشنامه کارشناسی ارشد به همراه یک کپی از آن یا    اصل گواهی موقت کارشناسی ارشد به همراه یک کپی از آن
 اصل فرم معدل برای دانشجویان سال آخر (مطابق فرم دفترچه سازمان سنجش) که در سامانه بارگذاری نموده اند. این دسته از دانشجویان نیز می بایست اصل مدارک یا اصل گواهی موقت مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را به همراه سایر مدارک تا تاریخ 140207/15پست نمایند.
 اصل ریزنمرات مهر و امضاء شده دارندگان دانشنامه.
 تصویر مدرک نظام وظیفه برابر اصل شده (پایان خدمت/معافیت) 
 یا اصل نامه تاییدیه تحصیلی دریافتی از سامانه پلیس 10+ (https://services.epolice.ir)
 فرم های تعهد تکمیل شده و چاپ شده از پذیرش اینترنتی (با امضاء دانشجو)
 اصل موافقت کتبی برای شاغلین ادارات دولتی و دبیران آموزش و پرورش (فرم تعهد و فرم 502).


يادآوري: درج نام و نام خانوادگي، شماره دانشجويي، رشته و گرایش قبولي، مقطع تحصيلي و تلفن همراه در پشت پاكت ارسال مدارك الزامي مي باشد.


آدرس پستی: استان سیستان و بلوچستان-شهرستان زاهدان- دانشگاه سیستان و بلوچستان-سازمان مرکزی- حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی- اداره کل تحصیلات تکمیلی- صندوق پستی: 987-98135