هفته پژوهش


هفته پژوهش

برنامه های هفته ی پژوهش

 

کارگاه های هفته پژوهش در سامانه دوره های مهارت آموزی دانشگاه قابل دسترسی می باشد(لطفاً کلیک نمایید)

 

 

برنامه کارگاه ها ، سخنرانی و نشست های دانشکده ها به مناسبت هفته پژوهش و فناوری

 متقاضیان جهت ثبت نام به سامانه دوره های مهارت آموزی دانشگاه به ادرس: tcr.usb.ac.ir مراجعه بفرمایند

 

برنامه های هفته پژوهش دانشکده ادبیات و علوم انسانی- سال 1401

گروه علوم اجتماعی

ردیف

عنوان کارگاه/سخنرانی

ارائه دهنده

زمان

مکان

1

کارگاه آشنایی با پویش اجتماعی

دکتر محمدعثمان حسین بر

سه شنبه 15/09/1401

ساعت 12 الی 14

دانشکده ادبیات

سمعی بصری

2

کارگاه روش فرا تحلیل در تحقیقات اجتماعی

خانم فاطمه کارگر و سرکار خانم دکتر الهام شیردل

دوشنبه 07/09/1401

ساعت 30/7 الی30/9

دانشکده ادبیات

سمعی بصری

3

کارگاه فراسوی روشهای کمی و کیفی

دکتر محمد رضا حسنی

دوشنبه 07/09/1401

ساعت30/9 الی30/11

دانشکده ادبیات

سمعی بصری

4

کارگاه فرایند استخراج مقالات علمی پژوهشی از پایان نامه

دکتر سعید محمدی صادق

یکشنبه 06/09/1401

ساعت 30/9 الی 30/11

دانشکده ادبیات

سمعی بصری

5

کارگاه آشنایی با طرح­های پژوهشی تقاضا محور

دکتر مرتضی مسرور

شنبه 05/09/1401

ساعت 30/9 الی 30/11

دانشکده ادبیات

سمعی بصری

6

کارگاه پیشگیری از آسیب­های اجتماعی

دکتر مهدی معینی

چهارشنبه 16/09/1401

ساعت 30/9 الی 30/11

دانشکده ادبیات

سمعی بصری

7

نقد فیلم در حوزه علوم اجتماعی

دکتر سعید محمدی صادق

یکشنبه 13/09/1401

ساعت 12 الی 14

دانشکده ادبیات

سمعی بصری

8

نقد فیلم در حوزه علوم اجتماعی

دکتر محمد رضا حسنی و دکتر مهدی معینی

یکشنبه 6/09/1401

ساعت 12 الی 14

دانشکده ادبیات

سمعی بصری

9

میزگرد تحلیل آسیب های اجتماعی فرهنگی حاشیه شهر زاهدان

اساتید گروه علوم اجتماعی

سه شنبه 15/9/1401

ساعت 11:30-9:30

سالن کنفرانس مجتمع فناوری و نوآوری دانشگاه

گروه زبان و ادبیات انگلیسی

ردیف

عنوان کارگاه/سخنرانی

ارائه دهنده

زمان

مکان

1

کارگاه توجه به مراحل رشد زبانی کودک در آثار کودکان

دکتر صدیقه زینلی دستوئی

شنبه 12/09/1401

ساعت 30/7 الی30/9

دانشکده ادبیات

سمعی بصری

2

کارگاه بررسی نقش صنعت نفت و مهاجرت در آثار فیروزه جزایری دوما

دکتر مریم شیپری، دکتر احمد شیرخانی، خانم فاطمه زهرا شه بخش

دوشنبه 14/09/1401

ساعت 12 الی 14

دانشکده ادبیات

سمعی بصری

3

the lyric in the mirror of migration literature vs Naipaul s the enigma of arrival 

دکتر احمد شیرخانی و خانم زهرا دهقانی پور

چهارشنبه 16/09/1401

ساعت 30/7 الی30/9

دانشکده ادبیات

سمعی بصری

4

Innovation in English Language classrooms: Incorporating Technology

دکتر گیتی موسی پورنگاری و خانم شقایق مجوزی و خانم فرناز گلپایگانی

سه شنبه 15/09/1401

ساعت 30/7 الی 30/9

دانشکده ادبیات

سمعی بصری

5

کارگاه معرفی چمدان- واژه و نحوه ساخت آن در رمان امریکانتری

ارائه دهنده دکتر زادمهر ترابی

یکشنبه 06/09/1401

ساعت 30/7 الی 30/9

دانشکده ادبیات

سمعی بصری

6

کارگاه آموزش نرم افزار مترجم یارMate cat  

دکتر ابوالفضل سنجرانی

دوشنبه 14/09/1401

ساعت 30/7 الی30/9

دانشکده ادبیات

سمعی بصری

 

گروه تاریخ

ردیف

عنوان کارگاه/سخنرانی

ارائه دهنده

زمان

مکان

1

کارگاه جامعه شناسی تاریخی استعداد گرایش جدید در رشته تاریخ

دکتر کورش صالحی

سه شنبه 15/09/1401

ساعت 30/9 الی 30/11

دانشکده ادبیات

سمعی بصری

2

کارگاه تاثیر رشته دانشگاهی تاریخ ایران باستان بر تحکیم همبستگی ملی

دکتر علیرضا سلیمان زاده

شنبه12/09/1401

ساعت 12الی 14

دانشکده ادبیات

سمعی بصری

3

کارگاه سند شناسی از اسنادsaldanha  

دکتر مریم شیپری

شنبه12/09/1401

ساعت30/9 الی30/11

دانشکده ادبیات

سمعی بصری

4

کارگاه نحوه صحیح نگارش پایان نامه ها و مقالات علمی پژوهشی

دکتر جواد چوپانیان

چهارشنبه 09/09/1401

ساعت 12 الی 14

دانشکده ادبیات

سمعی بصری

5

کارگاه جهان بینی اساطیری در دنیای باستان

دکتر عظیم شه بخش

یکشنبه 13/09/1401

ساعت 30/9 الی30/11

دانشکده ادبیات

سمعی بصری

6

نمایشگاه کتابخانه های مشهور جهان

دکتر مریم شیپری

یکشنبه،دوشنبه،سه­شنبه،

13، 14و 15 آذرماه

ساعت 15 الی 17

دانشکده ادبیات

کلاس 130

گروه زبان و ادبیات عربی

ردیف

عنوان کارگاه/سخنرانی

ارائه دهنده

زمان

مکان

1

کارگاه تحلیل بر مفاهیم ساختاری زبان عربی

دکتر رضا رضایی

چهارشنبه 09/09/1401

ساعت 30/9 الی 30/11

دانشکده ادبیات

سمعی بصری

2

کارگاه تحلیلی بر گرایش های نقد ادبی معاصر

دکتر محمد شیخ

چهارشنبه 09/09/1401

ساعت 30/7 الی 30/9

دانشکده ادبیات

سمعی بصری

3

کارگاه ترجمه عربی مسائل بنیادین و دشواریها

دکتر جواد غلامعلی زاده

سه شنبه 08/09/1401

ساعت 30/9 الی 30/11

دانشکده ادبیات

سمعی بصری

4

کارگاه بایسته های پژوهشگر ادبیات تطبیقی

دکتر محمد تقی زند وکیلی

یکشنبه 13/09/1401

ساعت 30/7 الی 30/9

دانشکده ادبیات

سمعی بصری

5

کارگاه آشنایی با فنون و انواع کاربردهای ترجمه از عربی به فارسی واز فارسی به عربی رشته زبان و ادبیات عربی

دکتر بتول محسنی راد

سه شنبه 15/09/1401

ساعت 30/9 الی 30/11

دانشکده ادبیات

کلاس 127

گروه زبان و ادبیات فارسی

ردیف

عنوان کارگاه/سخنرانی

ارائه دهنده

زمان

مکان

1

کارگاه نسخه شناسی دیوان حافظ

دکتر محمد امیر مشهدی

دوشنبه 14/09/1401

ساعت 30/9 الی 30/11

دانشکده ادبیات

سمعی بصری

2

کارگاه (نگین بدخشان) تحلیل اشعار ناصر خسرو

دکتر عبدالله واثق عباسی

دوشنبه 07/09/1401

ساعت 12 الی 14

دانشکده ادبیات

سمعی بصری

گروه باستان شناسی

ردیف

عنوان کارگاه/سخنرانی

ارائه دهنده

زمان

مکان

1

کارگاه بررسی رویکرد جدید در ماد شناسی

دکتر سعدی سعیدیان

سه شنبه 8/09/1401

ساعت 7:30 الی 9:30

دانشکده ادبیات

سمعی بصری

2

سخنرانی بررسی شواهد تمدن خراسان بزرگ در دشت سیستان بر مبنای بررسی های جدید باستان شناختی

دکتر روح الله شیرازی

سه شنبه 08/09/1401

ساعت 12 الی 14

دانشکده ادبیات

سمعی بصری

 

برنامه های هفته پژوهش دانشکده مهندسی شهید نیکبخت- سال 1401

گروه مهندسی معدن

ردیف

عنوان

ارائه دهنده

تاریخ برگزاری

مدت زمان کارگاه

مکان

1

کارگاه شیوه‌های فنی و اقتصادی جهت بهره‌برداری و فراوری گوهرسنگ‌ها

دکتر زارع

زمان شروع دوره: 1 آذر 1401 لغایت 31 دی 1401

40 ساعت

مرکز تخصصی گوهرشناسی گوهرتراشی دانشگاه

2

کارگاه بررسی مکانیزم بیولیچینگ نمونه لاتریت

دکتر مرضیه حسینی نسب

یکشنبه 13/9/1401

5/9  تا 5/11و 5/12 تا 14

4 ساعت

کلاس 104 ساختمان شماره 1 کلاسها

3

سخنرانی طراحی تهویه  معدن با استفاده از نرم افزار VentSim

دکتر الهی زینی

سه شنبه 15/9/1401

12:30-16:30

4ساعت

کلاس 104 ساختمان شماره 1 کلاسها

4

 کارگاه شیوه مقاله نویسی و ارائه مطلب

دکتر آگاه

چهارشنبه 16/9/1401

5/9 تا 5/11و 5/12تا 5/14

4ساعت

کلاس 104 ساختمان شماره 1 کلاسها

5

سخنرانی استفاده از روش های هندسه فرکتال در اکتشافات ژئوشیمیایی

دکتر دایا

شنبه19/9/1401

5/9  تا 5/11

2 ساعت

کلاس 205ساختمان شماره1 کلاسها

6

کارگاه آموزش نرم افزاز Surfer

دکتر آذین فر

دوشنبه 21/9/1401

7:30-11:30

4 ساعت

مرکز فناوری اطلاعات

گروه مهندسی صنایع

ردیف

عنوان

ارائه دهنده

تاریخ برگزاری

مدت زمان کارگاه

مکان

1

کارگاه ارزیابی اقتصادی ، فنی ومالی پروزه های اقتصادی

دکتر محمدرضا شهرکی

شنبه12/9/1401

5/9  تا 5/11

2 ساعت

کلاس 205ساختمان شماره1 کلاسها

2

سخنرانی مسئله شناسی و تکنیکهای خلاقانه

دکتر رهدار

چهارشنبه 16/9/1401

5/9  تا 5/11

2 ساعت

کلاس 205ساختمان شماره1 کلاسها

3

کارگاه معرفی سیستم­های تطبیق

دکتر رهدار

چهارشنبه 23/9/1401

12 تا 2

2ساعت

کلاس 205ساختمان شماره1 کلاسها

4

سخنرانی کاربرد هوش سلامت در سیستم های بهداشت و سلامت

دکتر فیروزی جهانتیغ

شنبه 26/9/1401

12 تا 2

2 ساعت

کلاس 205ساختمان شماره1 کلاسها

گروه مهندسی عمران

ردیف

عنوان

ارائه دهنده

تاریخ برگزاری

مدت زمان کارگاه

مکان

1

سخنرانی مقاومت پیوستگی میلگردهای پلیمری مسلح الیافی(FRP)

دکتر موسوی

شنبه12/9/1401

12 تا 2

2 ساعت

کلاس 205ساختمان شماره1 کلاسها

2

کارگاه آشنایی با مصادیق تخلفات پژوهشی

دکتر قوهانی

یکشنبه 27/9/1401

12 تا 2

2ساعت

کلاس 205ساختمان شماره1 کلاسها

3

سخنرانی معرفی نرم افزارهاو کاربرد آن در مهندسی عمران گرایش  آب

دکتر بهاره پیرزاده

یکشنبه 20/9/1401

5/9  تا 5/11

2 ساعت

کلاس 205ساختمان شماره1 کلاسها

 

گروه مهندسی مکانیک

ردیف

عنوان

ارائه دهنده

تاریخ برگزاری

مدت زمان کارگاه

مکان

1

سخنرانی

Entropy generation analysis of nanofluid forced convection in MHD plane diffuser

دکتر دهقانی

یکشنبه 13/9/1401

5/9  تا 5/11

2ساعت

کلاس 205ساختمان شماره1 کلاسها

2

کارگاه بررسی تجربی عمر خستگی اتصالات چسبی دو لبه بااستفاده از شاخص خرابی کرنش سیکلی

دکتر اکبرزاده

دوشنبه 21/9/1401

5/9  تا 5/11

2 ساعت

کلاس 205ساختمان شماره1 کلاسها

3

سخنرانی بررسی افزایش عملکرد حرارتی مبدلهای حرارتی حاوی ماده تغییر فاز با پره های نا پیوسته

دکتر پایان

دوشنبه 28/9/1401

5/9  تا 5/11

2 ساعت

کلاس 205ساختمان شماره1 کلاسها

4

تاثیر الیاژهای حافظه شکلی در ضربات سرعت بالا

مهندس محمد ایمانپرست

چهارشنبه 16/9/1401

14 ساعت

کلاس 205 ساختمان شماره 1 کلاس ها

5

روش­های مدلسازی شریان­های بزرگ بدن

مهندس محمد ایمانپرست

چهارشنبه 23/9/1401

14 ساعت

کلاس 205 ساختمان شماره 1 کلاس ها

گروه مهندسی شیمی

ردیف

عنوان

ارائه دهنده

تاریخ برگزاری

مدت زمان کارگاه

مکان

1

سخنرانی اهمیت غشاها در پیل سوختی میکروبی

دکتر محبی کلهری

دوشنبه 14/9/1401

5/9  تا 5/11

2 ساعت

کلاس 205ساختمان شماره1 کلاسها

2

کارگاه آشنایی با اصول گزارش و گزارش نویسی

دکتر بهاره بیدار

سه شنبه 15/9/1401

2 تا 4

2 ساعت

کلاس 205ساختمان شماره1 کلاسها

3

سخنرانی انتقال کاز در شرایط فوق بحرانی

دکتر زیودار

سه شنبه22/9/1401

12 تا 2

2 ساعت

کلاس 205ساختمان شماره1 کلاسها

4

سخنرانی آیاco2  مقصر است؟

دکتر صادقی

سه شنبه 29/9/1401

5/9  تا 5/11

2 ساعت

کلاس 205ساختمان شماره1 کلاسها

گروه مهندسی مواد

ردیف

عنوان

ارائه دهنده

تاریخ برگزاری

مدت زمان کارگاه

مکان

1

کارگاه سنتز نانو هیبریدهای گرافن/ نانوذرات با هدف بهبود خواص مکانیکی پلیمرها

دکتر حامد خسروی

سه شنبه 15/9/1401

5/9  تا 5/11

2 ساعت

کلاس 205ساختمان شماره1 کلاسها

2

سخنرانی سنتز کرومیت آهن به روش احتراق از محلول

دکتر شفیعی آفارانی

چهارشنبه 23/9/1401

5/9  تا 5/11

2 ساعت

کلاس 205ساختمان شماره1 کلاسها

3

کارگاه پرینت سه بعدی قطعات فلزی با فرآیندهای جوشکاری

دکتر محمود شریفی تبار

چهارشنبه 30/9/1401

12 تا 2

2 ساعت

کلاس 205ساختمان شماره1 کلاسها

4

کارگاه شبیه سازی فرآیندهای تغییر فرم پلاستیک شدید

دکتر توحیدلو

دوشنبه 1/12/1401

5/9 تا 5/11

2 ساعت

کلاس 205ساختمان شماره1 کلاسها

ردیف

عنوان

ارائه دهنده

تاریخ برگزاری

ساعت

مکان

1

بازدید علمی پارک علم و فناوری

دانشکده مهندسی

دوشنبه 14/9/1401

5/9  تا 5/11

-

2

نشست علمی بررسی موانع و چالشهای پیش رو  و توسعه اشتغال پایدار در استان سیستان و بلوچستان با رویکرد پویا شناسی سیستم

دانشکده مهندسی

سه شنبه

15/9/1401

12:00

سالن مجتمع و فناوری

3

سخنرانی آشنایی با طرحهای بنیاد ملی نخبگان

پژوهشی

شنبه19/9/1401

5/11 تا 5/12

سالن مجتمع فناوری و نواوری

4

برگزاری پنل بحران منطقه ای آب و طوفان­های گرد و غباری در استان سیستان و بلوچستان

دانشکده های مهندسی شهید نیکبخت و جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

مسئول پنل: دکتر اژدری مقدم

دوشنبه 14/9/1401

ساعت 14:30-12:30

2 ساعت

مجتمع فناوری و نوآوری دانشگاه

 

دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی- سال 1401

گروه جغرافیای طبیعی

ردیف

نام کارگاه

نام مدرس

ساعت کارگاه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

1

آشنایی با انواع طرحهای پژوهشی بین المللی

دکتر پیمان محمودی

2 ساعت

14:30-12:30

12/09/1401

تالار وحدت

2

نقش عوامل اقلیمی و مخاطرات مرتبط با آن در سلامت کوهنوردان

دکتر محمود خسروی

2 ساعت

17-15

26/09/1401

تالار وحدت

3

روش تحقیق و پروپوزال نویسی در علوم محیطی با تاکید بر پایگاه داده های فارسی و انگلیسی در علوم محیطی

دکتر رضا منصوری

4 ساعت

14:30-12:30

22/09/1401 و

23/09/1401

تالار وحدت

گروه مهندسی فضای سبز

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

ساعت کارگاه

نام مدرس

نام کارگاه

ردیف

تالار وحدت

15/09/1401

2 ساعت

14:30-12:30

دکتر اعظم امیری

آشنایی با بیماریها و آفات گیاهان

1

تالار وحدت

20/09/1401

2 ساعت

14:30-12:30

مهندس پیمان گلچین

زری اسکیپ: رویکردی مناسب برای منظر سازی کم نیاز به آب

2

گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

ساعت کارگاه

نام مدرس

نام کارگاه

ردیف

تالار وحدت

16/09/1401

2 ساعت

14:30-12:30

سهیلا عنانی

بررسی طرح توسعه و عمران (طرح جامع) شهر زاهدان

1

تالار وحدت

16/09/1401

2 ساعت

11 الی 9:30

دکتر حمید رضا رخشانی نسب

میزگرد علمی تاب آوری شهر زاهدان در برابر بحران آب

2

 

برنامه های هفته پژوهش دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - سال 1401

گروه مهندسی برق و الکترونیک

ردیف

عنوان

ارائه دهنده

تاریخ برگزاری

مکان

1

سخنرانی در خصوص تیم سازی و راه اندازی کسب و کار از دل دانشگاه

دکتر حامد ملا احمدیان

شنبه 12/9/1401

12 تا 14

ساختمان کلاس ­ها –            اتاق شماره 506

2

بازدید علمی از نیروگاه خورشیدی دانشگاه

دکتر سید مسعود برکاتی                    دکتر سید حامد ترابی

یکشنبه 13/9/1401

9 تا 12

نیروگاه خورشیدی دانشگاه

3

سخنرانی در خصوص چالشهای توسعه انرژی های تجدید پذیر در استان

دکتر سید مسعود برکاتی

سه شنبه  15/9/1401

12 تا 14

ساختمان کلاس ­ها – اتاق شماره 506

4

سخنرانی در خصوص مروری بر نظریه تخمین ، فیلترینگ و شناسایی سیستم و کاربرد آن در سیستم های صنعتی

دکتر سید حامد ترابی

چهارشنبه 16/9/1401

14 تا 16

ساختمان کلاس ­ها – اتاق شماره 506

5

بازدید علمی از نیروگاه گازی زاهدان

دکتر احمد خواجه                               دکتر سیدحامد ترابی

پنجشنبه  17/9/1401

9 تا 13

نیروگاه گازی زاهدان

مهندسی مخابرات

ردیف

عنوان

ارائه دهنده

تاریخ برگزاری

مکان

1

کارگاه روش تحقیق

دکتر شهرام مهنا

شنبه  12/9/1401

15 تا 17

دوشنبه  14/9/1401

15 تا 17

ساختمان کلاس ­ها –            اتاق شماره 506

2

بازدید علمی از تاسیسات برج مراقبت فرودگاه زاهدان

دکتر حمیده دشتی خویدکی

یکشنبه 13/9/1401

9 تا 12

فرودگاه زاهدان

3

سخنرانی در خصوص انجام پروژه های بین المللی

دکتر شهرام مهنا

دوشنبه 21/9/1401

13 تا 15

ساختمان کلاس ­ها – اتاق شماره 506

مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

ردیف

عنوان

ارائه دهنده

تاریخ برگزاری

مکان

1

کارگاه آموزشی فیبر نوری

دکتر نیک محمد بلوچ زهی

دوشنبه  14/9/1401

15 تا 17

ساختمان کلاس ­ها – اتاق شماره 506

 

برنامه های هفته پژوهش دانشکده مدیریت و اقتصاد - سال 1401

ردیف

عنوان کارگاه

ارائه دهنده

زمان برگزاری

مکان

1

اقتصاد دانش بنیان: تبیین قوانین پشتیبان

دکتر حقیقی

چهارشنبه 16/9/1401

ساعت 10-8

دانشکده مدیریت و اقتصاد

2

کارگاه آموزشی: " مدیریت تعارض و فنون مذاکره"

خانم دکتر مریم راشکی

روزهای سه شنبه 24/08/1401 از ساعت 12:30 تا 14:30

و  چهارشنبه

25/08/1401

از ساعت 7:30 تا 09:30

در سالن اجتماعات دانشکده مدیریت و اقتصاد

3

کارگاه آموزشی: "ارتقاء بهره وری در سازمان کارآفرین: توسعه خلاقیت و نوآوری در نیروی انسانی"

آقای دکتر مهدی زیودار

روز سه شنبه

01/09/1401

از ساعت 12:00 تا 14:00 - کلاس 911

گروه کارآفرینی/حضوری/ کلاس های درس دانشکده مدیریت و اقتصاد

4

کارگاه آموزشی: "آشنایی با مدل های اقتصاد سنجی"-

( قسمت اول)

آقای دکتر رمضان حسین زاده

روز پنجشنبه

03/09/1401

از ساعت 09:00 تا 11:00

کلاس های درس خالی در دانشکده

گروه اقتصاد /حضوری/ کلاس های درس دانشکده مدیریت و اقتصاد

5

کارگاه آموزشی: "آشنایی با مدل های اقتصاد سنجی"-

( قسمت دوم)

آقای دکتر رمضان حسین زاده

پنجشنبه 03/09/1401

از ساعت 12:00 تا 14:00

کلاس های درس خالی در دانشکده

گروه اقتصاد /حضوری/ کلاس های درس دانشکده مدیریت و اقتصاد

6

کارگاه آموزشی: "آشنایی با مقدمات معامله گری در بازار سرمایه"

آقای دکتر مهدی فغانی

شنبه 05/09/1401

از ساعت 7:30 تا 9:30

کلاس 911

گروه حسابداری/حضوری/ کلاس های درس دانشکده مدیریت و اقتصاد

7

کارگاه آموزشی " از نظریه تا عمل( پیام هایی از رشته علمی کارآفرینی برای تصمیم گیران عرصه کسب و کار)

آقای دکتر مهدی زیودار

دوشنبه  07/09/1401

از ساعت 14:00 تا 16:00 - کلاس 918

گروه کارآفرینی/ حضوری/ کلاس های درس دانشکده مدیریت و اقتصاد

 

8

کارگاه آموزشی: "مقاله نویسی برای تحصیلات تکمیلی اقتصاد" (قسمت اول)

آقای دکتر سعید جعفری

سه شنبه 08/09/1401 از ساعت 16:30 تا 18:30

کلاس 916

گروه اقتصاد/حضوری/ کلاس های درس دانشکده مدیریت و اقتصاد

9

کارگاه آموزشی: "پروپوزال و پایان نامه نویسی"

خانم دکتر مریم راشکی

چهارشنبه  09/09/1401 از ساعت 12:00 تا 15:00

توی سامانه

گروه مدیریت/ مجازی/ از طریق لینک: http://webinar2.usb.ac.ir/emr

 

10

کارگاه آموزشی: "آشنایی با نرم افزار استتا"

آقای دکتر

ابراهیم مرادی

پنجشنبه  10/09/1401

از ساعت 08:00 تا 11:00

کلاس های درس خالی در دانشکده

گروه اقتصاد/حضوری/ کلاس های درس دانشکده مدیریت و اقتصاد

11

کارگاه آموزشی:" بازاریابی محصولات صنایع دستی"

آقای دکتر علی اصغر تباوار

پنجشنبه 10/09/1401

از  ساعت 09:00 تا11:00 کلاس های درس دانشکده مدیریت و اقتصاد

گروه مدیریت مالی /حضوری/ کلاس های درس دانشکده مدیریت و اقتصاد

12

کارگاه آموزشی: "کاربرد نظریه بازی در اقتصاد"

آقای دکتر علی سردارشهرکی

روز شنبه 12/09/1401 از ساعت 07:30 تا 09:30

کلاس 911

گروه اقتصاد کشاورزی/ کلاس های درس دانشکده مدیریت و اقتصاد

13

کارگاه آموزشی "آشنایی با موانع مصورسازی داده ها

( Visualization  )

آقای دکتر مصطفی کیخا فرزانه

روز شنبه 12/09/1401

از ساعت 09:30 تا 11:30

کلاس 916

گروه کارآفرینی/حضوری/ کلاس های درس دانشکده مدیریت و اقتصاد

14

کارگاه آموزشی: "آشنایی با اصول و فنون مقاله نویسی

برای دانشجویان ارشد مدیریت و کارآفرینی"

خانم دکتر

عالمه کیخا

شنبه 12/09/1401

از ساعت 15:00 تا 17:00

 

گروه کارآفرینی/مجازی/ از طریق لینک: http://webinar2.usb.ac.ir/emr

15

کارگاه آموزشی: "مقاله نویسی برای تحصیلات تکمیلی اقتصاد" (قسمت دوم)

آقای دکتر سعید جعفری

دوشنبه 14/09/1401

از ساعت 16:30 تا 18:00 کلاس 913

گروه اقتصاد/حضوری/ کلاس های درس دانشکده مدیریت و اقتصاد

16

ارائه الگوی توانمندسازی کارآفرینانه دانش آموزان مناطق مرزی استان سیستان و بلوچستان

آقایان دکتر مهدی زیودار و علیرضا خرم

چهارشنبه 16 آذر از ساعت

09:30 تا 11:30 صبح

کلاس 911 یا 916

گروه کارآفرینی/ مجازی/ از طریق لینک: کلاس های درس دانشکده مدیریت و اقتصاد

17

کارگاه آموزشی: "رفتار کارآفرینانه دانشجویان"

 

خانم دکتر مریم راشکی

روز شنبه 26/09/1401

از ساعت 15:00 تا 17:00

کلاس 914

گروه مدیریت/حضوری/ کلاس های درس دانشکده مدیریت و اقتصاد

18

کارگاه آموزشی " آشنایی با سیستم های مالی"

آقای دکتر

محمدعلی مرادی

روز سه شنبه

29/09/1401

از ساعت 16:30 تا 18:30 کلاس 913

گروه حسابداری/کلاس های درس دانشکده مدیریت و اقتصاد

9

مروری بر کتاب: پدر پولدار، پدر بی پول"

تالیف رابرت کیوساکی و شارون لیچر

ترجمه هنگامه خدابنده از انتشارات طاهریان

آقای دکتر مهیم تاش

متعاقبا اعلام خواهد شد. "با توجه به نیاز به مدت زمانی رای مطالعه اوایل ترم آینده برگزار می گردد"

دانشکده مدیریت و اقتصاد/ در محل کلاسهای درس دانشکده مدیریت و اقتصاد

 

جدول نشست های تخصصی دانشکده مدیریت و اقتصاد- سال 1401

ردیف

عنوان کارگاه

ارائه دهنده

زمان برگزاری

مکان

1

نشست تخصصی " بازاریابی محصولات استان سیستان و بلوچستان"

آقای دکتر علی اصغر تباوار

روز چهارشنبه

02/09/1401

از ساعت 10:00 تا 12:00

کلاس 911

گروه مدیریت مالی /حضوری/ کلاس های درس یا تالار معراج دانشکده مدیریت و اقتصاد

2

نشست تخصصی" نقش بخش تعاون اقتصاد در استان سیستان و بلوچستان"

****

متعاقبا اعلام خواهد شد

ثبت نام و اطلاع رسانی از طریق: https://tcr.usb.ac.ir

گروه اقتصاد/ حضوری / تالار معراج واقع در دانشکده مدیریت و اقتصاد

3

نشست تخصصی" ارائه دستاوردهای پایان نامه های تحت حمایت کمیته امداد

***

متعاقبا اعلام خواهد شد

ثبت نام و اطلاع رسانی از طریق: https://tcr.usb.ac.ir

گروه اقتصاد/ حضوری / تالار معراج واقع در دانشکده مدیریت و اقتصاد

4

نشست تخصصی" دعوت از صنعتگران استان"

خانم دکتر مرضیه اسفندیاری، آقای وحید امیدوار وآقای غلامرضا افضل زاده

متعاقبا اعلام خواهد شد

ثبت نام و اطلاع رسانی از طریق: https://tcr.usb.ac.ir

گروه اقتصاد/ حضوری / تالار معراج واقع در دانشکده مدیریت و اقتصاد

 

برنامه های هفته پژوهش دانشکده علوم پایه - سال 1401

ردیف

ارائه دهنده

سخنرانی ، کارگاه

بازدید علمی

زمان

 

1

 

دکتر سوده زارع پور

گروه فیزیک

09171897220

کارگاه: ابزارها و روش­های آموزشی مبتنی بر اینترنت در فرایند آموزشی خلاق و اثر بخش فیزیک

 

---------

چهارشنبه 16 آذر

ساعت 9:30 تا 11:30

2

خانم سمیه حیدری

گروه فیزیک

09372715651

کارگاه: محیط های آموزشی – آزمایشگاهی تعاملی

 

---------

سه شنبه 15 آذر

ساعت 9:30 تا 11:30

 

3

دکتر مجتبی اشهدی

گروه فیزیک

09151594776

----------

سایت هواشناسی

فرودگاه زاهدان

شنبه 12 آذر

ساعت 9 تا 12

4

دکترعبدالمحمود داورپناه

گروه فیزیک

09153438045

 

----------

بازدید از نیروگاه خورشیدی دانشگاه

 

یکشنبه 13 آذر

ساعت 11:30 تا 13

5

دکتر سوده زارع پور

گروه فیزیک

09171897220

              ----------

بازدید از پارک علم و فناوری

دوشنبه 14 آذر

ساعت 11:30 تا 13

6

دکتر ساسان باقری

گروه زمین شناسی

09901188614

سخنرانی: ماگماتیسم پتاسیک پس از کو هزاد شرق ایران

 

---------

سالن سمعی و بصری دانشکده علوم

7

دکتر عبدالرضا پرتابیان

گروه زمین شناسی

09177822613

سخنرانی: مروری بر زلزله­های دهه اخیر استان سیستان و بلوچستان

دوشنبه 14/9/1401

ساعت 10:30-9

سالن سمعی و بصری دانشکده علوم

8

دکتر رضا جهانشاهی

گروه زمین شناسی

09131790969

کارگاه: آموزش کاربرد نرم افزار RockWork در زمین شناسی

سه شنبه 15/9/1401

ساعت 11:30-9:30

سالن سمعی و بصری دانشکده علوم

9

خانم نجمه سنجرانی

گروه شیمی

09052698300

کارگاه: نحوه رفرنس دهی در مقالات

 

---------

سالن سمعی و بصری دانشکده علوم

10

دکتر شهلا هاشمی شهرکی

گروه زیست شناسی

09132807948

سخنرانی: کاربرد گیاهان در شمع سازی

دوشنبه 14/9/1401

ساعت 13:30-11:30

سالن سمعی و بصری دانشکده علوم

11

دکتر شهلا هاشمی شهرکی

گروه زیست شناسی

09132807948

سخنرانی: کاربرد گیاهان در رنگرزی

سه شنبه 15/9/1401

ساعت 11:30-9:30

سالن سمعی و بصری دانشکده علوم

 

برنامه های هفته پژوهش دانشکده الهیات و معارف اسلامی - سال 1401

فقه و مبانی حقوق

ردیف

عنوان

ارائه دهنده

تاریخ برگزاری

مکان

1

درآمدی بر رکن روانی جرم(کلیات)

دکتر خدایار

یکشنبه (13/9/1401)

11-30/9

کلاس 601

2

درآمدی بر رکن روانی جرم(جرایم عمدی)

دکتر خدایار

چهارشنبه(16/9/1401)

11-30/9

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

کلاس 607

3

درآمدی بر رکن روانی جرم(جرایم غیر عمدی)

دکتر خدایار

چهارشنبه(23/9/1401)

11-30/9

تالار معراج

کلاس 602

4

حقوق به مثابه رسوب تاریخی اخلاق(مجازی)

دکتر آبین

دوشنبه(14/9/1401)

30/21-20

http://webinar2.usb.ac.ir/drAAbin/

5

عدالت زمانه و کثرت گرایی حقوقی(مجازی)

دکتر آبین

سه شنبه(15/9/1401)

30/21-20

http://webinar2.usb.ac.ir/drAAbin/

6

اصول فقه و حوزه های تعبد و تعقل(مجازی)

دکتر آبین

چهارشنبه(16/9/1401)

30/21-20

http://webinar2.usb.ac.ir/drAAbin/

7

مبانی و مصادیق ( حق آزادی در اسناد بین المللی حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)(مجازی)

دکتر اربابی

شنبه(12/9/1401)

20-18

http://webinar2.usb.ac.ir/drMArbabimojaz/

8

وسائل الاعلام و الصحافه فی القرآن(مجازی)

دکتر عبدالمهدی عربشاهی مقدم

شنبه(12/9/1401)

30/21-20

http://webinar2.usb.ac.ir/drAArabshahi/

9

وسائل الاعلام و الصحافه فی السنه(مجازی)

دکتر عبدالمهدی عربشاهی مقدم

یکشنبه (13/9/1401)

20-18

http://webinar2.usb.ac.ir/drAArabshahi/

10

وسائل الاعلام و الصحافه حسب الآن( جمع بندی و تطبیق)(مجازی)

دکتر عبدالمهدی عربشاهی مقدم

دوشنبه(14/9/1401)

20-18

http://webinar2.usb.ac.ir/drAArabshahi/

11

بررسی علل عدم احراز توبه و استفاده از آن در محاکمه کیفری(مجازی)

دکتر نادر مختاری

یکشنبه(13/9/1401)

30/21-20

http://webinar2.usb.ac.ir/drNMokhtari/

12

ماهیت حجاب از دیدگاه فقهاء و مبانی فقهی و حقوقی آن(مجازی)

دکتر نادر مختاری

یکشنبه(20/9/1401)

30/21-20

http://webinar2.usb.ac.ir/drNMokhtari/

13

تاثیر آگاهی حقوقی زوجین نسبت به حقوق متقابل یکدیگر بر تعالی خانواده(مجازی)

دکتر احسان سامانی

سه شنبه(22/9/1401)

20-18

http://webinar2.usb.ac.ir/drESamani/

14

تاثیر آگاهی حقوقی زوجین نسبت به حقوق متقابل یکدیگر بر میزان اختلافات خانوادگی(مجازی)

دکتر احسان سامانی

چهارشنبه(23/9/1401)

20-18

http://webinar2.usb.ac.ir/drESamani/

ادیان و فلسفه

ردیف

عنوان

ارائه دهنده

تاریخ برگزاری

مکان

1

طریق بهکتی: پرستش عاشقانه خداوند در آیین هندو

دکتر سجاد واعظی منفرد

سه شنبه(15/9/1401)

11-30/9

کلاس601

2

شریعت در مسیحیت

دکتر خلیل حکیمی فر

دوشنبه(14/9/1401)

13-30/11

کلاس 604

3

لبخند بودایی

دکتر محب علی آبسالان

11-30/11

کلاس601

4

هولیسم یا کل گرایی: از اسطوره تا عرفان

دکتر محب علی آبسالان

یکشنبه(20/9/1401)

11-30/9

کلاس601

علوم قرآن و حدیث

ردیف

عنوان

ارائه دهنده

تاریخ برگزاری

مکان

1

کارگاه روش تحقیق در علوم قرآن و حدیث(مجازی)

دکتر مهرناز گلی

سه شنبه(15/9/1401)

20-18

http://webinar2.usb.ac.ir/drmgoli/

2

تبیین نظریه علامه طباطبائی (رحمه الله)در درمان رذائل اخلاقی بر اساس آیه مصیبت

دکتر موسوی

شنبه (12/9/1401)

11-9

کلاس 602

3

نقش رعایت اخلاق اسلامی در کاهش اختلافات خانوادگی

دکتر موسوی

یکشنبه(20/9/1401)

11-30/9

کلاس 607

4

روش تحقیق با تاکید بر رشته علوم قرآن و حدیث

دکتر زینی

یکشنبه(13/9/1401)

12-30/9

کلاس 607

5

روش تحقیق با تاکید بر رشته علوم قرآن و حدیث

دکتر زینی

یکشنبه(13/9/1401)

15-12

کلاس 602

6

آشنایی با نرم افزار جامع التفاسیر

دکتر زینی

یکشنبه(20/9/1401)

30/13-30/11

کلاس 602

7

تبیین همایش جایگاه سجستان در تمدن اسلامی

دکتر حیدری نسب

چهارشنبه(016/9/1401)

30//11-30/9

کلاس 602

8

تبیین همایش جایگاه سجستان در تمدن اسلامی(مجازی)

دکتر حیدری نسب

چهارشنبه(016/9/1401)

20-18

http://webinar2.usb.ac.ir/draheydarinasab/

 

برنامه های هفته پژوهش دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر - سال 1401

ردیف

عنوان کارگاه

مدرس

تاریخ

ساعت

مکان

1

سفر به کهکشان قوانین طبیعت با سفینه ریاضی

دکتر امید ضابطی

دکتر مریم علیپور کلایی

1آذر

2 آذر

9آذر

10آذر

30/12-30/8

مرکز کامپیوتر دانشکده ریاضی،امار و علوم کامپیوتر

2

آموزش مکقدماتی MATLAB

دکتر مهدی الله دادی

14آذر

15آذر

14-12

30/9-30/7

مرکز کامپیوتر دانشکده ریاضی،امار و علوم کامپیوتر

3

آشنایی با خدمات کتابخانه

دکتر مهدی الله دادی و کارشناسان کتابخانه مرکزی

12آذر

13آذر

30/13-45/11

مجتمع فناوری و نواوری

4

تحلیل رگرسیون باRcmdr   در نرم افزار R

دکتر محمدحسین دهقان

24آذر

11-9

مرکز کامپیوتر دانشکده ریاضی،امار و علوم کامپیوتر

5

مقدمه­ای برشبکه­های عصبی مصنوعی و دیپ لرنینگ

دکتر محمدحسین دهقان

ابوالفضل پردلی شهرکی

16آذر

 

13-11

مرکز کامپیوتر دانشکده ریاضی،امار و علوم کامپیوتر

6

کارگاه آموزشی زیپرشین

دکتر هاله تجددی

16آذر

17آذر

30/11-30/7

مرکز کامپیوتر دانشکده ریاضی،امار و علوم کامپیوتر

7

کارگاه مقدماتی نرم افزار متمتیکا

دکتر هاله تجددی

9آذر

10آذر

30/11-30/7

مرکز کامپیوتر دانشکده ریاضی،امار و علوم کامپیوتر

 

برنامه های هفته پژوهش دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - سال 1401

ردیف

عنوان کارگاه

مدرس

تاریخ

ساعت

مکان

1

کارگاه آموزش فلسفه به کودکان ویژه دانشجویان

دکتر ابوسعید داورپناه

14/9/1401

19-17:30

سالن سمعی و بصری

2

سخنرانی در مورد " استفاده از روش های نوین علم روانشناسی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی ناشی از اختلال مصرف مواد"

علی عرب

15/9/1401

20-18

بصورت مجازی

3

کارگاه " آموزش پیش از ازدواج"

مسعود رستمی

15/9/1401

18-16

بصورت مجازی

4

کارگاه " مهارت های ارتباطی"

مسعود رستمی

17/9/1401

18-16

بصورت مجازی

5

کارگاه spss مقدماتی و پیشرفته

دکتر روح الله باقری مجد

19 آذرماه

30/14-30/12

کلاس 603

6

کارگاه spss

دکتر روح الله باقری مجد

   21 آذرماه

30/9-30/7

سمعی بصری

7

نمایشگاه توسط دانشجویان علوم تربیتی

دکتر مسعود خنجرخانی

17 آذرماه

15-11

پارک پردیسان

8

طب مکمل و مواد نیروزا در ورزش

دکتر شیلا نایبی فر

13 آذرماه

ساعت 16-17

به صورت مجازی

9

آموزش حرکات و تمرینات ابروبیک و نحوه نوشتن کروگرافی

دکتر مرضیه خلیفه سلطانی

 17 آذرماه

ساعت 10-12

سالن تندرستی (مجموعه معین)

 

برنامه های هفته پژوهش دانشکده صنعت و معدن خاش - سال 1401

ردیف

نام مدرس

عنوان کارگاه

تاریخ و ساعت برگزاری

نوع ارائه

1

دکتر آتنا شیرانزائی

کاربردهای اینترنت اشیاء

24/9/1401

مجازی

2

مهندس محسن ایرانی

آشنایی با نیروگاه گازی

21 آذر

مجازی

3

مهندس محسن ایرانی

دیوار خورشیدی

22 آذر

مجازی

4

دکتر سمیه طبسی

ارزیابی آثار زیست محیطی فعالیت های معدنکاری با نگاهی بر جنبه های توسعه پایدار

21/9/1401 ساعت 12:30

حضوری

5

دکتر سمیه طبسی

کاربرد مواد معدنی

14/9/1401 ساعت 12:30

حضوری

6

دکتر خشایار دانش ناروئی

آشنایی و پیاده سازی نظام آراستگی محیط کار 5S

24 آذر

مجازی

7

دکتر آرمان بهاری

کارگاه تیمی و حل مساله

6/9/1401 ساعت 7:30 الی 9:30

مجازی

8

دکتر آرمان بهاری

مهندس ارزش

13/9/1401 ساعت 7:30 الی 9:30

مجازی

9

دکتر یونس قلندرزهی

اخلاق در پژوهش

19/9/1401 ساعت 12:30 الی 14:30

مجازی

10

دکتر یونس قلندرزهی

رزومه نویسی

26/9/1401 ساعت 12:30 الی 14:30

مجازی