کارگاه ها و سخنرانی ها


کارگاه ها و سخنرانی ها

1- برگزاری کارگاه توانمندسازی کارشناسان مجلات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان به شرح جدول ذیل:

  ردیف                               موضوع                                           تاریخ                                                      ساعت                            
1        فعالیت نشریات در شبکه اجتماعی لینکدین              چهارشنبه 1401/09/30 7:30-9:30 صبح
2        فعالیت نشریات در شبکه اجتماعی ریسرچ گیت چهارشنبه 1401/10/07 7:30-9:30 صبح
3        فعالیت نشریات در گوگل اسکالر و آکادمیا چهارشنبه 1401/10/14 7:30-9:30 صبح

 

2- برگزاری وبینار آموزشی سامانه مدیریت نشریات علمی سیناوب با تاکید بر معیارهای کمیسیون نشریات در رتبه بندی و ارزیابی نشریات علمی مورخ سه شنبه 16 اسفند ماه 1401 ساعت 12

3- برگزاری وبینار آشنایی با استانداردهای بین المللی موثر در نمایه سازی نشریات علمی مورخ شنبه 27 اسفندماه 1401 ساعت 10 صبح