اخبار

هفته جهانی کارآفرینی

هفته جهانی کارآفرینی

هفته جهانی کارآفرینی
دوره آموزشی تامین مالی

دوره آموزشی تامین مالی

دوره آموزشی تامین مالی
رویدادهای دومین دوره مدرسه کارآفرین مدرس

رویدادهای دومین دوره مدرسه کارآفرین مدرس

رویدادهای دومین دوره مدرسه کارآفرین مدرس
رویداد استارتاپی

رویداد استارتاپی

رویداد استارتاپی
برگزاری وبینارهای آموزشی رایگان

برگزاری وبینارهای آموزشی رایگان

برگزاری وبینارهای آموزشی رایگان
وبینار آشنایی با آیین نامه های حمایت ستاد نانو از پایان نامه های صنعتی – کاربردی

وبینار آشنایی با آیین نامه های حمایت ستاد نانو از پایان نامه های صنعتی – کاربردی

  • 12 شهریور 1399
  • 2
  • 0
وبینار آشنایی با آیین نامه های حمایت ستاد نانو از پایان نامه های صنعتی – کاربردی
وبینار پست و کسب و کارهای دیجیتال فرصت ها و ارزش آفرینی مشترک

وبینار پست و کسب و کارهای دیجیتال فرصت ها و ارزش آفرینی مشترک

  • 12 شهریور 1399
  • 4
  • 0
وبینار پست و کسب و کارهای دیجیتال فرصت ها و ارزش آفرینی مشترک