طرح های تخفیف


1-تخفیف دانشجویی:

- دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان: 50 درصد

- دانشجویان سایر دانشگاههای وزارت علوم: 20 درصد

 

2- تخفیف شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی در هر فصل مطابق با اعلام شبکه 

جدید/ 20 میلیون ریال اعتبار با تخفیف 40 درصد، ویژه اعضای هیئت علمی سراسر کشور (بهار و تابستان 1402)/ مهلت استفاده از اعتبار تا 31 شهریور 1402

جدید/ 20 میلیون ریال اعتبار با تخفیف 40 درصد، ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (بهار و تابستان 1402)/ مهلت استفاده از اعتبار تا 31 شهریور 14023

3-  طرح تخفیف پاییز 1402، مبلغ 20 میلیون ریال با 40 درصد تخفیف، اعتبار ویژه اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی (ثبت نام  از تازیخ 27 شهریور)

4- حمایت شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی از اولویت های پژوهشی ستادهای توسعه فناوری :

https://labsnet.ir/page/5333

 

راهنمای ثبت نام و فعال سازی اعتبار در باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی:

 

 

 

https://labsnet.ir/resource/static_page/files/others/26/1/main_6ec16b41c491ea41ca0131aa3748dc45.mp4