طرح های تخفیف


1-تخفیف دانشجویی:

- دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان: 30 درصد

- دانشجویان سایر دانشگاههای وزارت علوم: 20 درصد

2-ثبت نام طرح تخفیف خدمات آزمایشگاهی ویژه اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای بهار 1403 از روز یکشنبه 26 فروردین ماه آغاز خواهد شد. مهلت استفاده از اعتبار طرح، تا پایان خردادماه 1403 است.

https://labsnet.ir/page/2178

3- حمایت شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی از اولویت های پژوهشی ستادهای توسعه فناوری :

https://labsnet.ir/page/5333

 

راهنمای ثبت نام و فعال سازی اعتبار در باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی:

 

 

 

https://labsnet.ir/resource/static_page/files/others/26/1/main_6ec16b41c491ea41ca0131aa3748dc45.mp4