آزمایشگاه مرکزی


آزمایشگاه مرکزی

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه سیستان و بلوچستان با تلاش در جهت متمرکز نمودن و ساماندهی امکانات و تجهیزات پیشرفته مورد نیاز رشته های مختلف، بهره وری بهینه از امکانات موجود ، صرفه جویی در هزینه کرد پروژه ها، انجام پژوهش ها در مسیری با حداقل چالش ها، امکان بهره وری از داده ها در آینده، ایجاد ارتباط بیشتر در بین پژوهشگران و انتقال اطلاعات، دسترسی اعضای هیات علمی، پژوهشگران و دانشجویان به فضاها و امکانات پژوهشی و پرهیز از انحصاری شدن دستگاه ها و تجهیزات موجود ایجاد گردیده است.

اهداف و چشم اندازها:

- فراهم ساختن زمینه و بستر لازم جهت انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی

- افزایش بهره وری ازامکانات و تجهیزات پژوهشی

- خرید و تجهیز دستگاه های جدیدی که امکان استفاده برای چند رشته باشد و ارائه خدمات مرتبط با آن.

- ارائه خدمات همه دستگاه های موجود در آزمایشگاه به صورت روی خط، از طریق سایت آزمایشگاه مرکزی با ارسال نمونه از طریق پست.

- ایجاد ارتباط بین آزمایشگاه های داخل و خارج دانشگاه به منظور ارائه خدمات متقابل.

- بهبود کیفیت آموزشی و پژوهشی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی 

- برآورده سازی الزامات استانداردها در انجام آزمون ها و نیز استاندارد سازی در خصوص تعمیر  و نگهداری تجهیزات موجود و کالیبراسیون دستگاه ها و همچنین پیاده سازی استاندارد مدیریت برای بالا بردن بهره وری آزمایشگاه ها

- بکارگیری افراد توانمند در آزمایشگاه‌ها جهت اطمینان از حصول نتایج صحیح و دقیق و آشنایی کلیه کارشناسان با کلیه روش‌های اجرایی در فعالیتهای مرتبط با محدوده عملکرد آزمایشگاه و ارتقاء سطح مهارت و اثربخشی از طریق آموزش‌های مستمر، سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده.