مرکز کرسی های نظریه پرداز


مرکز کرسی های نظریه پرداز

معرفی مرکز کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

یکی از فعالیت هایی علمی که در سال های اخیر به طور جدی در دانشگاه سیستان و بلوچستان دنبال شده است و اقدامات بسیاری در این زمینه صورت گرفته است برگزاری کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره علمی است. پس از شکل گیری هيأت حمايت از كرسي هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره علمی از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و تاسیس دبیرخانه در این هیات، مركز كرسي هاي نظريه­پردازي، نقد و مناظره دانشگاه سيستان و بلوچستان و كميته دستگاهي كرسي هاي علمي دانشگاه در این راستا در سال 1394 با هدف جهت افزايش رونق و نشاط علمي، ايجاد زمينه و فضای انتقادی سالم در دانشگاه و ارتقاي فرهنگ نقد و نوآوري علمي، سنجش و نقادی كيفي دستاوردهاي علمي پژوهشگران و ايجاد بسترهاي مناسب براي بهره‌گيري از اين دستاوردها شكل گرفت و علاوه بر اقداماتي كه تاكنون در اين راستا صورت گرفته، برنامه هاي گسترده اي نيز براي آينده در نظر گرفته شده است كه اميد مي رود با مساعدت استادان، پژوهشگران و دانشجويان ارجمند دانشگاه به ثمر رسد.

مهمترین اقدامات انجام شده:

1- عقد تفاهم نامه همکاری با هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی و تشکیل دبیرخانه منطقه ای کرسی های نظریه پردازی در دانشگاه سیستان و بلوچستان

2- تهیه کتابچه آشنایی با آیین نامه های مصوب هیات حمایت از کرسی های علمی به انضمام شیوه نامه اجرایی در دانشگاه سیستان و بلوچستان

3- صدور احکام اعضای کمیته دستگاهی دستگاهی به صورت دوره ای و ارسال آنها به هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی

4- برگزاری منظم جلسات کمیته دستگاهی به صورت هر دو هفته یک جلسه جهت برنامه ریزی، سیاستگذاری و بررسی پروپوزال متقاضیان

5- برگزاری جلسات با اعضای هیات علمی به منظور آگاهی از شیوه برگزاری کرسی های ترویجی و تخصصی و امتیازات آنها

6- انتشار نشریه «نظر» دبیرخانه هیات حمایت ویژه دانشگاه سیستان و بلوچستان

7- برگزاری همایش منطقه ای کرسی های نظریه پردازی با حضور جناب آقای دكتر عبدالحسين خسروپناه رييس محترم دبيرخانه هيات حمايت از كرسي هاى نظريه پردازى، نقد و مناظره

8- حضور مستمر ریاست دانشگاه سیستان و بلوچستان در جلسات مجمع حمایت از کرسی های نظریه پردازی در شورای عالی انقلاب فرهنگی

9- حضور رئیس مرکز کرسی های دانشگاه در جلسات شورای کاردان کرسی ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی

10- تهیه تقویم برگزاری کرسی ها در ابتدای ترم و اطلاع رسانی به اعضای هیات علمی دانشگاه

11- تصویب و برنامه ریزی جهت برگزاری کرسی های رشد در دانشگاه

12- برگزاری نشست کمیته های دستگاهی کرسی های نظریه پردازی استان سیستان و بلوچستان با حضور جناب آقای دكتر عبدالحسين خسروپناه رييس محترم دبيرخانه هیات حمايت از كرسي هاى نظريه پردازى و آقای دکتر مصطفی اسماعیلی رئیس کمیته های دستگاهی هیات حمايت از كرسي هاى نظريه پردازى

13- تدوين و تصويب سیاست های تشویقی دانشگاه سيستان و بلوچستان در حوزه كرسي هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره شامل:

1- امتیاز كرسي هاي نظريه پردازي جهت ترفیع سالیانه به صاحب کرسی نقد و نوآوري و نظریه پردازی

2- تخصیص امتیاز اعتبار پژوهشی (گرنت) به صاحب کرسی نظريه پردازي طبق آيين نامه دانشگاه

3- حمايت و كمك به چاپ كتاب نگارش يافته حاصل از كرسي هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره علمي

4- كمك به ترجمه و انتشار نظريات علمي در مجلات معتبر خارج از كشور يا طرح نظريه در كنفرانس هاي بين المللي

5- اولويت چاپ مقاله حاصل از كرسي هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره علمي در نشريات داخلي دانشگاه

6- در نظر گرفتن مشارکت در كرسي هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره علمي به عنوان معیاری برای انتخاب استاد و پژوهشگر نمونه در دانشگاه

7- تجليل از صاحبان كرسي هاي برگزار شده در مراسم­هاي هفته پژوهش و ....

8- معرفي صاحبان كرسي به صندوق حمايت از پژوهشگران، بنياد ملي نخبگان و جشنواره فارابي

9- كم كردن موظفي اساتيد برگزار كننده كرسي هاي نظريه پردازي به اندازه مدير گروه آموزشي( توضيح: فقط شامل كرسي هاي نظريه پردازي مي­گردد)

10- حمايت و تشويق مالي و علمي از دانشجويان دكتري در جهت برگزاری كرسي ترویجی

11- برگزاری اولین کرسی رشد «فلسفه فلسفه اسلامی» با ارائه صاحب کرسی آقای دکتر خسروپناه

12- حضور رئیس مرکز کرسی ها در جلسات شورای آموزشی برخی دانشکده ها و گروه های آموزشی جهت توضیح در خصوص انواع کرسی ها، چگونگی برگزاری و امتیازات هر کدام

13- بررسی طرح درس نظریه پردازی و ارسال نظرات کارشناسی به هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی

14- تصویب و برنامه ریزی زنگ کرسی در دانشگاه

15- ارائه پیش نویس آیین نامه جدید کرسی های ترویجی

16- برگزاری هم اندیشی کرسی های نظریه پردازی با حضور اساتید با درجه استاد تمامی دانشگاه

17- برنامه ریزی و تهیه زیرساخت های برگزاری کرسی ها به صورت نیمه حضوری و وبیناری با توجه به همه گیری بیماری کرونا مانند تعریف لینک مرکز کرسی ها در سامانه و ....

18- برگزاری کرسی ترویجی به صورت وبیناری

19- برگزاری حدود 37 کرسی با موضوعات مختلف