کرسی های برگزار شده


کرسی های برگزار شده

کرسی های برگزار شده در دانشگاه سیستان و بلوچستان

ردیف

عنوان کرسی

ارائه دهنده

تاریخ برگزاری

نوع کرسی

1

مفهوم نیاز در تاولی از صحیفه سجادیه

دکتر سید علیقلی روشن

1395

ترویجی

2

تعیین راهبردها و موانع نظری سیاست های حاکمیتی بر عملیاتی نمودن اقتصاد مقاومتی

دکتر باقر کرد

1395

ترویجی

3

تأثیر شیطان بر ساحت های وجودی انسان

دکتر سید محمد حسین موسوی

1396

ترویجی

4

بررسی جریان نقل و نگارش حدیث در نیمه نخست قرن اول هجری

دکتر علیرضا حیدری نسب

1396

ترویجی

5

شاخص های مفهوم غلو و تاثیر آن در شناخت امام (ع)

دکترغلامرضا­رضوی دوست

1396

ترویجی

6

خلع بدن از دیدگاه اندیشمندان مسلمان

دکتر علی اکبر نصیری

1396

ترویجی

7

بررسی و نقد اصالت وجود صدرایی در حکمت اشراق

دکتر مرتضی عرقانی

1396

ترویجی

8

استلزامات سیاسی – اجتماعی نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبایی

دکتر عبدالرسول حسنی فر

1396

ترویجی

9

جهانی سازی پتانسیل های محلی و ارتقای هویت ملی

دکتر محمدعثمان حسین بر

1396

ترویجی

10

دفاع از حلاج و یارانش با روش هرمنوتیک گادامر

دکتر مریم شعبان زاده

1396

ترویجی

11

دموکراسی در کلاس درس

دکتر سید رضا بلاغت

1396

ترویجی

12

احساسات حلقه گمشده در نظام عدالت کیفری

دکتر محمد رضا حسنی

1396

ترویجی

13

فلسفه فلسفه اسلامی

دکتر خسروپناه

1396

رشد

14

راهکار های عملی امر به معروف و نهی از منکر در محیط دانشگاه بر اساس ساحت های وجودی انسان

دکتر سیدمحمد حسین موسوی

1396

ترویجی

15

تبیین راهبرهای سیاست های حاکمیتی ناظر بر اجرای مدیریتی

دکتر باقر کرد

1396

ترویجی

16

یوم الدین به مثابه نظریه ای در فلسفه تاریخ از منظر اسلام

دکتر مسعود مرادی

1396

ترویجی

17

نقد ترجمه دکتر حداد عادل از قرآن کریم

دکتر محمد تقی زندوکیلی

1396

ترویجی

18

نگاهی نو به موقعیت بازار بین المللی ایران در عصر قاجاریه

دکتر مریم شیپری

1396

ترویجی

19

آسیب شناسی و نقد ترجمه‌ی قرآن کریم از محمد یزدی

دکتر محمد تقی زندوکیلی

1397

ترویجی

20

نقد و تحلیل شاخص‌های توسعه انسانی با رویکرد اسلامی

دکتر سید مهدی حسینی

1397

ترویجی

21

نقد معرفت شناسی اصلاح‌شده الوین پلانتینگا بر مبنای مکتب تفکیک

دکتر علی اکبر نصیری

1397

ترویجی

22

نقدی بر عناوین متعدد مجازات سلب حیات در ایران با تکیه برنصوص قرآن

دکتر امیر حمزه سالارزایی

1397

ترویجی

23

نقد جریان پست مدرن در تفکر معاصر ایران

دکتر عبدالرسول حسنی فر

1397

ترویجی

24

وحدت نفس و خداوند در مواعظ مایستر اکهارت

دکتر حمید اسکندری

1397

ترویجی

25

نقدی بر سیاست های جمعیتی ایران: با تاکید بر وضعیت استان سیستان و بلوچستان

دکتر خدیجه اسدی

1397

ترویجی

26

نقدی بر مسئولیت مدنی دولت نسبت به خسارات ناشی از عملیات نظامی

دکتر احسان سامانی

1397

ترویجی

27

سیمای امام علی (ع) در اخبار صحیح بخاری

دکتر علیرضا حیدری نسب

1397

ترویجی

28

گفتگو میان ادیان با چه روش و بر کدامین مبنا؟

دکتر خلیل حکیمی فر

1397

ترویجی

29

واکاوی رویاهای صادقانه در عرفان

دکتر سجاد واعظی

1397

ترویجی

30

بازنمایی مولفه های گفتمان جنگ و تدبیر در تاریخ میانه ایران (با تکیه بر ابزار زبان شناختی)

دکتر فاطمه رستمی

1397

ترویجی

31

بررسی انتقادی دیدگاه ها و ابتکارات زبان شناختی عبدالقاهر جرجانی

دکتر بتول محسنی راد

1398

ترویجی

32

نقد نظریه اطلاق اخلاق و نسبیت رفتار شهید مطهری

دکتر افظل بلوکی

1398

ترویجی

33

بررسی مفهوم نشاط و مولفه های آن در اسلام و مصادیق قابل اجرا در دانشگاه

دکتر سید محمد حسین موسوی

1398

ترویجی

34

جامعه اجباری و قتل های خانوادگی

دکتر محمد رضا حسنی

1398

ترویجی

35

بررسی سیستم های پیچیده با رویکرد محاسبات ارگانیک

دکتر محبعلی رهدار

1398

ترویجی

36

نقدی بر رویکرد جایگزینی در مجازات های اجتماع محور در نظام عدالت کیفری ایران

دکتر مصطفی اربابی

1399

ترویجی

37

بررسی رابطه بین برخورداری از انواع منابع معرفت و جهت گیری فرهنگ سیاسی

دکتر مرتضی مسرور

1399

ترویجی

38

تبیین نقش زمان دستوری در انتقال مفاهیم قرآن با روش معنا شناسی شناختی

دکتر ولی اله حسومی

1399

ترویجی

39

امکان سنجی جمع میان عرفان، برهان و قرآن در حکمت متعالیه؛ با تاکید بر دیدگاه علامه طباطبایی

دکتر حسن رهبر

1399

ترویجی

40

بررسی حقوقی زیست شناختی مسئله رحم جایگزین

دکتر درمحمد کردی

دکتر امیر حمزه سالارزایی

1399

مناظره

41

بازخوانی مفهوم و مصداق مجوس با رویکرد کلامی

دکتر سجاد واعظی منفرد

1399

ترویجی

42

حقوقِ الفاظ؛ شایستگی فهم متن قانون به مثابه حقّ متعلّق بر الفاظ استعمالی قانونگذار

دکتر ابوالفضل احمد زاده

1399

ترویجی

43

روزه‌داری و ورزش حرفه‌ای؛ بررسی از منظر علم و دین

دکتر رضا دلاور

1400

ترویجی

44

بررسی هویت  مهاجر در «دو دنیا» اثر گلی ترقی

دکتر احمد شیرخانی

1400

ترویجی

45

پیامدهای اجتماعی-فرهنگی جهانی شدن بر نواحی روستایی (با تاکید بر سیستان و بلوچستان

سید هادی طیب نیا

1400

ترویجی

46

چالش های گردشگری میراث فرهنگی در استان سیستان و بلوچستان

دکتر مهدی مرتضوی

1400

ترویجی

47

تئوری مسئولیت مدنی منصفانه درحقوق تطبیقی و امکان سنجی پذیرش آن در حقوق ایران

دکتر علیرضا آبین

1400

ترویجی

48

نگاهی نو به کار آفرینی در ورزش

دکتر محمدرضا رضایی پور

1400

ترویجی

49

پیشگیری از رفتارهای پرخطر در نوجوانان با تمرکز بر ارزشهای معنوی به عنوان عمل وحدت بخش شخصیت

دکتر زهرا نیک منش

1400

ترویجی

50

آسیب های اجتماعی ناشی از پاندمی کرونا و زمینه های شکل گیری آن (مطالعه موردی:جوانان شهر زاهدان)

دکتر الهام شیردل

1401

ترویجی

51

چالش های تعلیم و تربیت در عصر کرونا (مهار شدگی اذهان در طول تاریخ)

دکتر مسعود خنجرخانی

1401

ترویجی

52

نقدی بر شیوه هایس آموزش توانبخشی شناختی و ارایه بسته آموزشی توانمند سازی مهارت های شناختی و جسمانی (پاریاد)

دکتر ثنا نوری مقدم

1401

ترویجی

53

خرده فرهنگی کجروانه به مثابه یک آسیب اجتماعی

دکتر مرتضی مسرور

1401

ترویجی

54

تحلیل فقهی حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارات ناشی از بیماری کوید 19 (کرونا ویروس)

دکتر احسان سامانی

1401

ترویجی

55

تاملی بر قدسی انگاری کیفر های حدی به مثابه مبنایی بر تغییر نابرداری آنها

دکتر حسین خدایار

1402

ترویجی

56

تطور تاریخی تجارت ابریشم از دوره صفویه تا انقلاب مشروطه

دکترفاطمه رستمی

1402

ترویجی

57

تقریری بر قاعده انگاری إحیایِ حقوق عامّه با کاربست مفهومی و مصداقی از الفاظ متناظرِ عینی یا قرینی بر آن

دکتر ابوالفضل احمدزاده

1402

ترویجی