مدیریت تربیت بدنی


مدیریت تربیت بدنی

فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص ورزش و جوانان
جوانان ايراني براي اول شدن در دنيا هيچ چيز كم ندارند. ورزشكار ايراني داراي استعداد درخشان است و بايد به او ميدان و امكان داده شود تا در ميدانهاي ورزشي دنيا همانند ستاره اي بدرخشد و براي اين كار، نيازمند همت، برنامه ريزي و مديريت است.

 

مدیر اداره تربیت بدنی و فوق برنامه

دکتر رضا دلاور

تلفن: 31132915-054
آدرس پست الکترونیکی : delavar@ped.usb.ac.ir

 

 

 

 

        

آدرس ما در پیام رسان واتس اپ :      https://chat.whatsapp.com/IwRrLvqI1mm5Lm1tg4eN7V