اخبار


اخبار

 نتایج مسابقات قهرمانی شطرنج آنلاین دانشجویان، جام رمضان

نتایج مسابقات قهرمانی شطرنج آنلاین دانشجویان، جام رمضان

مسابقات قهرمانی شطرنج آنلاین دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان جام رمضان در نه دور به روش سوئیسی برگزار گردید.در پایان 
اعلام نتایج مسابقات آنلاین پلانک ویژه دانشجویان دختر

اعلام نتایج مسابقات آنلاین پلانک ویژه دانشجویان دختر

به مناسبت روز دانشجو مسابقات آنلاین پلانک ویژه دانشجویان دختر برگزار شد.
اعلام نتایج مسابقات آنلاین فوتبالی شو ویژه دانشجویان پسر

اعلام نتایج مسابقات آنلاین فوتبالی شو ویژه دانشجویان پسر

به مناسبت روز دانشجو مسابقات آنلاین فوتبالی شو ویژه دانشجویان پسر برگزار شد.
اعلام نتایج مسابقات آنلاین طناب زنی ویژه دانشجویان دختر

اعلام نتایج مسابقات آنلاین طناب زنی ویژه دانشجویان دختر

به مناسبت روز دانشجو مسابقات آنلاین طناب زنی ویژه دانشجویان دختر برگزار شد.
اعلام نتایج مسابقات آنلاین طناب زنی ویژه دانشجویان پسر 

اعلام نتایج مسابقات آنلاین طناب زنی ویژه دانشجویان پسر 

به مناسبت روز دانشجو مسابقات آنلاین طناب زنی ویژه دانشجویان پسر برگزار شد.
اولین جلسه از سلسله جلسات  هم اندیشی مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه  با هیأت های ورزشی

اولین جلسه از سلسله جلسات هم اندیشی مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه با هیأت های ورزشی

اولین جلسه از سلسله جلسات هماهنگی وهم اندیشی هیأت ورزش دانشگاهی  با حضور هیأت بسکتبال صورت گرفت.
انتصاب رئیس هیاًت ورزش های دانشگاهی استان

انتصاب رئیس هیاًت ورزش های دانشگاهی استان

حکم انتصاب آقای دکتر محسن غفرانی به عنوان رئیس هیاًت ورزش های دانشگاهی استان سیستان وبلوچستان

نتایج مسابقات تیراندازی استانی دختران دانشجو

نتایج مسابقات تیراندازی استانی دختران دانشجو یی دانشگاه

نتایج مسابقات تیراندازی استانی دانشجویان پسر دانشگاه

نتایج مسابقات استانی  تیر اندازی در دو بخش تپانچه و تفنگ بادی  دانشجویان پسر دانشگاه