همکاران


همکاران اداره تعمیرات و نگهداری

مدیر اداره تعمیرات و نگهداری

علی اصغر خوش خلق

تلفن تماس : 09155433004

کارشناس ساختمان

حکمتیار رخشانی مهر

تلفن تماس : 09337457109

تکنسین تاسیسات

غلامحسین ادیب

تلفن تماس: 09158410978

مسئول حمل سوخت

احمد ادیب

تلفن تماس: 09302153309