همکاران


همکاران اداره تأسیسات

معاون مدیر طرح های عمرانی و مسئول تاسیسات

شهرام اذرکیش

تلفن تماس: 09153400164

کارشناس تاسیسات

سید داوود هاشمی

تلفن تماس: 09151415012

کارشناس برق

مسعود زاهدی وحید

تلفن تماس: 09355598600

کارشناس تاسیسات

ایمان ریگی

تلفن تماس: 09396445080

ناظر تاسیسات موتورخانه

محمودرضا بیات

تلفن تماس: 09155498722