ارتباط با ما


ارتباط با ما

نشانی: زاهدان بلوار دانشگاه، دانشگاه سیستان وبلوچستان، دانشکده مهندسی شهیدنیکبخت اداره تربیت بدنی و فوق برنامه

تلفن: 05431132915


            لیست شماره تلفن های داخلی همکاران و سالن های ورزشی

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

1

دکتر محسن غفرانی

مدیر تربیت بدنی

2915

2

علیرضا ملاحسینی

معاون تربیت بدنی

6498

3

عزیز الله براهویی

مسئول دفتر

2915

4

شیر علی راشکی

رئیس اداره

2913

5

ناهید شریعتی نیا

کارشناس مسئول ورزش خواهران

6495

6

شیرین علی نژاد

کارشناس

6498

7

مجید حدادی

کارشناس مسئول ورزش برادران

2932

8

حیدر رستمی عنایت

متصدی سالن 22 بهمن

6497

9

راضیه کمرکی

متصدی سالن معین

2753

10

وفا زائر میری

سرپرست استخر

2581

11

فاطمه نوفرستی

متصدی سالن کوثر

2899

12

حسین اکبرزاده

متصدی سالن بدنسازی مهندسی

2801

13

غلامعلی رستگار

سرایدار سالن معین

2757

 

جهت تماس قبل از شماره های داخلی پیش شماره 0543113 را شماره گیری فرمایید.