معاونت آموزشی


معاونت آموزشی

اسماعیل توحیدلو
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
اسماعیل توحیدلو
etohidlou@eng.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی شهید نیكبخت
استادیار
1387 1397

                رشته های آموزش دانشکده مهندسی

کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
عمران  عمران عمران
شیمی شیمی شیمی
مکانیک مکانیک مکانیک
مواد مواد مواد
صنایع صنایع  
معدن معدن  

 

 

تقویم آموزشی نیم سال اول 98

نکات مهم در مورد میهمانی و انتقال و تغییر رشته

مدارك لازم جهت صدور دانشنامه مخصوص دانش آموختگان

فرمت پایان نامه کارشناسی ارشد ( فایل Word )

فرمت تدوین رساله دکتری ( فایل Word )

تعیین استاد راهنما

آئین نامه ها ودستورالعمل ها

 

فرآیندها