خدمات


خدمات

آزمایشگاه های همکار با پژوهشکده فناوری نانو دانشگاه سیستان و بلوچستان قابلیت ارائه خدمات در انجام آنالیز با دستگاه های ذیل را به دانشجویان و محققین عزیز دارند. کلیه افراد علاقه مندان می توانند جهت انجام آنالیزهای کارهای پژوهشی و استفاده از دستگاه های موجودبا کارشناسان این آزمایشگاه ها ارتباط برقرار نمایند.

 

دستگاه هزینه (تومان) نام آزمایشگاه مشخصات
50000 آزمایشگاه تحقیقاتیMEMS&NEMS KV-۲probeاندازه گیری هدایت حرارتی
:بستگی به تارگت مورد استفاده
6۰۰۰۰-۱۰۰۰۰۰
آزمایشگاه تحقیقاتیMEMS&NEMS Sputtering DC
۳۰۰۰۰ آزمایشگاه تحقیقاتیMEMS&NEMS CV-Measurment
7۰۰۰۰ آزمایشگاه تحقیقاتی نانومواد مغناطیسی

Vibrating Sample Magnetometer-VSM

30000 در روز آزمایشگاه تحقیقاتیMEMS&NEMS CVD( وسایل جانبی)
 5000 آزمایشگاه تحقیقاتیMEMS&NEMS فتولیتوگرافی
 10000 آزمایشگاه تحقیقاتیMEMS&NEMS UV Visible
۵۰۰۰ آزمایشگاه تحقیقاتیMEMS&NEMS پروب آلتراسونیک
30000 
 
آزمایشگاه تحقیقاتیMEMS&NEMS

IV-measurment

 5000 آزمایشگاه تحقیقاتیMEMS&NEMS  Four Point probe
5000 آزمایشگاه تحقیقاتیMEMS&NEMS لایه نشانی چرخشی
ساعتی 3000

آزمایشگاه تحقیقاتیMEMS&NEMS

خشک کن
70000

 

آزمایشگاه تحقیقاتی

MEMS&NEMS

 

الکتروریسی
ساعتی 3000 آزمایشگاه تحقیقاتیMEMS&NEMS کوره 
20000 آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی (ماوراء بنفش، مرئی و مادون قرمز) FTIR
120000 آزمایشگاه مرکزی SEM
:بستگی به تارگت مورد استفاده70000-120000 آزمایشگاه مرکزی RF Sputtering
20000

آزمایشگاه تحقیقاتی

MEMS&NEMS

مولتی متر دیجیتال خیلی دقیق
  70000

آزمایشگاه تحقیقاتی

MEMS&NEMS

سیستم تست سنسور گاز مقاومتی
  70000

آزمایشگاه تحقیقاتی

MEMS&NEMS

سیستم تست سنسور گاز یونیزاسیون
100000

آزمایشگاه تحقیقاتی

MEMS&NEMS

استفاده روزانه از امکانات آزمایشگاه