زبان و ادبیات انگلیسی


معرفی گروه زبان و ادبيات انگليسی

اين گروه در سال ۱۳۵۳ تأسيس و آغاز به كار نمود و در حال حاضر اين گروه داراي ۱۱۵ نفر دانشجوي كارشناسي گرايش مترجمي، ۳۷ نفر دانشجوي كارشناسي گرايش زبان و ادبيات انگليسي، ۲۱ نفر دانشجوي كارشناسي گرایش آموزش زبان انگلیسی،۵۹ نفر دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته زبان شناسي همگاني و ۵۹ نفر دانشجوي كارشناسي ارشد در رشته آموزش زبان انگليسي مي باشد. همچنين در نيمسال دوم سال تحصيلي ۹۱-۹۰ با تأسیس مقطع دكتری در رشته زبان شناسي همگاني موافقت به عمل آمده و در حال حاضر ۲۳ دانشجو در اين مقطع مشغول به تحصيل هستند.

اين گروه داراي ۱۰ نفر عضو هيات علمي( ۲ نفر دانشيار، ۸ نفر استاديار ) و دو نفر كارشناس مي باشد. شایان ذکر است نخستین همایش بین المللی زبانها وگویشهای ایران در آبان سال ۸۷ ودوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران در اسفند سال ۹۳ توسط این گروه برگزار شده است.

در حال حاضر اين گروه داراي ۲ آزمايشگاه براي دروس تخصصي دانشجويان و نيز يك اتاق براي استفاده دانشجويان دكترا مي باشد.

توجه به اجراي دوره هاي تحصيلات تكميلي از اهداف آتي و عمده اين گروه مي باشد. علاوه بر فعاليت هاي آموزشي تعريف شده، در حال حاضر اين گروه  تدریس درس عمومی زبان انگلیسی  به كليه دانشجويان را برعهده دارد.

 

سیلابس کارشناسی گرایش مترجمی وردی 99

/Portals/0/Group/FA-LiHu/ 99.pdf?ver=NLdJgj2XsrSXGSNV8-5Oyw%3d%3d

سیلابس کارشناسی گرایش مترجمی ورودی 97

/Portals/0/Group/FA-LiHu/ 97 .pdf?ver=gkNQ_Gtupdu-Mim7djv_pw%3d%3d

سیلابس کارشناسی گرایش مترجمی ورودی 96

/Portals/0/Group/FA-LiHu/ 96.pdf?ver=uOBCoSQoSvjp0KvB945Ixw%3d%3d

سیلابس کارشناسی گرایش آموزش زبان انگلیسی ورودی 96

/Portals/0/Group/FA-LiHu/ 96.pdf?ver=dpns1-MM43PkBuRWldXiCA%3d%3d

سیلابس کارشناسی گرایش آموزش زبان انگلیسی ورودی 97 و بعد از آن

/Portals/0/Group/FA-LiHu/ 97 .pdf?ver=gkNQ_Gtupdu-Mim7djv_pw%3d%3d

سیلابس کارشناسی ارشد گرایش آموزش زبان انگلیسی ورودی 99

/Portals/0/Group/FA-LiHu/ 99 .pdf?ver=pIu5WEyN5HNJmsccp0x6KA%3d%3d

سیلابس کارشناسی ارشد گرایش آموزش زبان انگلیسی

/Portals/0/Group/FA-LiHu/ _5.pdf?ver=8E_jqPaKCW7Ghw3HoQ-mHA%3d%3d

سیلابس کارشناسی ارشد گرایش زبان شناسی همگانی ورودی 99

/Portals/0/Group/FA-LiHu/ 99 _1.pdf?ver=PuCB5s1t8gJfSLs5SI5Z_g%3d%3d

سیلابس کارشناسی ارشد گرایش زبان شناسی همگانی

/Portals/0/Group/FA-LiHu/ _4.pdf?ver=OlEuQ0Q_98dFHsTmnqgQrA%3d%3d

سیلابس دکتری گرایش زبان شناسی همگانی

/Portals/0/Group/FA-LiHu/ _5.pdf?ver=pX6YU6xeD07gtCZV5aS4zA%3d%3d

سرفصل دروس کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی (1)

/Portals/0/Group/FA-LiHu/ (1).pdf?ver=4jJBhxicgH95vuM3EEl_yg%3d%3d

سرفصل دروس ارشد ادبیات دانشگاه شهید مدنی

/Portals/0/Group/FA-LiHu/ _6.pdf?ver=Eq2EwW1vKbpDFVQZbOtuqg%3d%3d

سرفصل دروس زبان خارجی ( وزارت )

/Portals/0/Group/FA-LiHu/.pdf?ver=xSqTRpg-1kL7XMNjeHdg_g%3d%3d

آرایش دروس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی

/Portals/0/Group/FA-LiHu/ .pdf?ver=qjjcytHacpk35ErbUvLH7Q%3d%3d

سرفصل دروس کار شناسی مترجمی

/Portals/0/Group/FA-LiHu/KarshenasiMotarjemi_2.pdf?ver=vUXrXmjxpajGNuPuLS08mw%3d%3d