مدار مخابراتی


مدار مخابراتی

 

 

آزمایش ها

1- فیلتر های فعال یک
2- فیلتر های فعال دو
3- اسیلاتور شکل موج های سینوسی و مربعی و مثلثی
4- مدولاسیون کلیدزنی
5- مدولاسیون غیر خطی
6- مدولاسیون خطی با مدولاتور
7- دمدولاتور
8- مدولاسیون اف- ام با استفاده از ترانزیستئر تک پیوندی
9- مدولاسیون اف- ام با بکارگیری آی سی
10- دمدولاتور اف- ام