تکنیک پالس


تکنیک پالس

 

 

آزمایش ها

 

1- بررسی سوئیچ های ترانزیستوری
2- اشمیت تریگر
3- مولتی ویبراتور بی استابل
4- مولتی ویبراتور مونو استابل
5- مولتی ویبراتوراستابل
6- زمان سنجش ۵۵۵
7- انتگراتور میلر
8-کاربرد تقویت کننده های عملیاتی در پالس

9-مدارهاي مقايسه کننده واشميت تريگ