راهنمای ثبت درخواست کارت دانش‌آموختگی


صدور کارت دانش آموختگی

رصد فعالیت‌های دانش آموختگان و تلاش برای برقراری و حفظ ارتباط آنها با دانشگاه به عنوان یکی از «ذی‌نفعان» اصلی اکوسیستم آموزشی، پژوهشی و فناورانه دانشگاه یکی از اهداف اصلی فعالیت‌های انجمن داتش آموختگان دانشگاه سیستان  بلوچستان است و صدور کارت «دانش آموختگی» به عنوان یک کارت «هویتی» معتبر و دائمی، تلاشی است که در راستای تقویت این ارتباط صورت گرفته است.

دانش آموختگان به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای دانشگاه، با دانش و مهارت‌های خود نقش مهمی در توسعه و رفع نیازهای جامعه (اعم از بخش‌های صنعت، اقتصاد، بازار، کشاورزی و …) ایفا می‌کنند و از طرفی با توجه به نیاز متقابل دانشگاه به ارتباط با صنعت، به عنوان حلقه وصل و ارتباط دانشگاه با بخش‌های مختلف صنعت عمل می‌نمایند. از این رو با هدف تقویت این ارتباط و استفاده از ظرفیت‌های دانش آموختگان و انتقال تجربه آنها به نسل جدید دانشجویی، سلسله نشست‌ها و وبینارهای تخصصی نیز با حضور «دانش آموختگان» دانشگاه تهران در دستور کار قرار دارد که در اولین فرصت برگزار خواهد شد.

لازم به یادآوری است دانش آموختگان دانشگاه سیستان  بلوچستان می‌توانند برای ارتباط با «دفتر ارتباط با دانش آموختگان» و طرح هرگونه درخواست، همکاری، مشاوره و یا پیشنهاد شرکت در سلسله نشست‌های تخصصی از طریق alumni@usb.ac.ir  اقدام نمایند.