تماس با ما

زاهدان، بلوار دانشگاه، سازمان مرکزي دانشگاه سيستان و بلوچستان صندوق پستي: ۹۸۷-۹۸۱۵۵
 
 

اطلاعات تماس دانشگاه:

تلفن: ۶۰-۳۳۴۴۶۲۵۱(۰۵۴)

نمابر دبیرخانه سازمان مرکزی: ۳۳۴۴۶۸۸۸(۰۵۴)

پست الکترونيک: info@usb.ac.ir

 

اطلاعات تماس روابط عمومی دانشگاه:

تلفن: ۳۱۱۳۶۲۰۹(۰۵۴) و ۳۱۱۳۲۳۰۷(۰۵۴)

نمابر: ۳۳۴۳۱۰۶۳(۰۵۴)

پست الکترونيک: public_relation@usb.ac.ir