منشور اخلاقی دانشگاه

از آن مردم باش تا مردم از آن تو باشند. (نامه امام علي(ع) به مالك اشتر)

اكنون كه ميدان خدمت رساني به مردم سنگ محك ولايت پذيري است ، آستين همت را با همياري متصديان امور در جهت خدمت به اساتيد فرزانه، دانشجويان فهيم، همكاران دلسوز و مردم متعهد بالا زده و در پيشگاه خداوند متعال عهد می بنديم تا در چارچوب وظايف اداري و بخشنامه اي و با فداكاري و دلسوزي در ميدان خطير خدمت رساني با ايثار و تلاش و با حفظ موازين اخلاقي و انساني، به رفع موانع موجود و ارائه خدمت خالصانه به مردم پرداخته و در اين راستا خود را مقيد به اجراي رسالت و منشور اخلاقي ذيل دانسته و بدان پايبند باشيم. با حضور به موقع در محل كار و رعايت نظم و انضباط اداري كه بيانگر شخصيت هر فرد مي باشد در رعايت وقت شناسي كوشش نمائيم. با ظاهري آراسته و حفظ شعائر اسلامي در محل كار حضور يافته و با خوشرويي و متانت از مراجعه كنندگان استقبال نموده و در راهنمايي آنان كوشا باشيم. با ايجاد فضايي آرام و حفظ امانت داري در كار و با پرورش تعلقات سازماني در خود، سعی مي كنيم تا مراجعان به ما اطمينان كامل داشته باشند. با انجام به موقع امور، ضمن توجه لازم به ظرفيت هاي قانوني موجود تلاش كنيم تا با رعايت عدالت و انصاف بخاطر ارزش وقت، در كوتاه ترين زمان ممكن، درخواست هاي مراجعين را برآورده نمائيم . باصبر و بردباري، اطلاعات لازم را در اجراي هرچه بهتر امور، در اختيار يكديگر گذاشته تا با استفاده از تجربيات و معلومات همديگر، در جهت انجام خدمات بهينه و مطلوب عمل نمائيم. با اجتناب از بحث ها و گفتگوهاي غيرمعمول و خودداري از پافشاري بي مورد بر ايده ها و نظرات شخصي خود تلاش كنيم تا در تفهيم آنچه قانوني است اقدام نموده و در صورتيكه ارباب رجوع قانع نشد از مراجع قانوني استعلام نمائيم. با استقبال از نظرات و انتقادات ارباب رجوع، روحيه انتقاد پذيري را در خود تقويت نموده و تلاش كنيم تا با ارائه ي نظرات و پيشنهادات، حس مسئوليت پذيري رادر خود تقويت نمائيم. از خداوند متعال بخواهيم تا خميرمايه امانت و صداقت و توكل بر خدا و پاسداري از خون شهيدان را به ما ارزاني دارد. توجه به تقويت زيرساخت هاي علمي - تحقيقاتي و دستيابي به شعار محوري توسعه پايدار ميهن اسلامي را افتخار خود بدانيم. همواره سعي نماييم با عنايت به ارزش هاي والاي اسلامي ، شعار سرعت ‏، كيفيت و صرفه جويي را سرلوحه ي كاري و حرفه اي خود قرار دهيم.