اهداف پایگاه

 

  • بکارگيري نيروهاي بسيجي در عرصه هاي جذب و پذيرش و آموزش
  • سازماندهي اعضاي بسيج از طريق ايجاد گردانهاي عاشورا و گروههاي مقاومت
  • آماده سازي حداقل ابزار و تجهيزات ماموريتي وکمک به دولت در امر سازندگي
  • تشكيل كلاسهاي عقيدتي ، سياسي ، نظامي ، امداد و نجات ، امر به معروف
  • انجام امور امداد و كمك رساني در مواقع ضروري (دفاع غير نظامي ، پشتيباني)
  • فراخواني نيروهاي بسيجي جهت بكارگيري در ماموريتها و دفاع از كوي و برزن
  • حفظ و انسجام نيروها از طريق شركت در مانورها و اردوها و بازديدها
  • برگزاري مراسم به مناسبتهاي مختلف اعم از اعياد و ايام عزاداري
  • حفظ ارتقاء روحيه بسيجي و اخلاق اسلامي با انجام فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، ورزشي