هیأت امنا

 

اعضاي حقوقي و حقیقی هيأت امناي دانشگاه سيستان و بلوچستان دوره هفتم

 

وزیر محترم علوم، تحقيقات و فناوري و رئيس هيأت امناء

جناب آقاي دكتر محمد علی زلفی گل

قائم مقام محترم وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه

جناب آقای دکتر محمد سلیمانی

مشاور محترم وزیر و رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه سیستان و بلوچستان

جناب آقاي دكتر مهدی بیات

رئیس محترم دانشگاه سیستان و بلوچستان و دبیر هیات امناء

جناب آقاي دكتر غلامرضا رضایی

نماینده محترم مردم غیور استان سیستان و بلوچستان در خبرگان رهبری و عضو هیات امنای دانشگاه سیستان و بلوچستان

حضرت آیت ا... جناب آقای عباسعلی سلیمانی

نماینده محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

جناب آقای امیر حسین آقاجانی

نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي وعضو هیات امناء

جناب آقای دکتر حسینعلی شهریاری

عضو محترم هیات امنای دانشگاه سیتنان و بلوچستان

جناب آقای دکتر باقر کرد

 عضو محترم هیات امنای دانشگاه سیتنان و بلوچستان

جناب آقای مهندس احمد علی موهبتی

عضو محترم هیات امنای دانشگاه سیستان و بلوچستان

جناب آقای مهندس علیم یارمحمدی

عضو محترم هیات امنای دانشگاه سیستان و بلوچستان

جناب آقای مهندس غلام سرور نوتی زهی

رئیس محترم مجتمع آموزش عالی سراوان

جناب آقای دکتر محمدرضا ریگی

معاون محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه سیستان و بلوچستان

جناب آقای دکتر نورمحمد یعقوبی

رئیس محترم دبیرخانه هیات امنا و هیات ممیزه دانشگاه سیستان و بلوچستان

جناب آقای دکتر محمود خسروی

 

 

 

اعضای حقوقی و حقیقی کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

رئیس محترم دانشگاه سیستان و بلوچستان و دبیر هیات امنای دانشگاه

جناب آقای دکتر غلامرضا رضایی

مشاور محترم وزیر و رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه سیستان و بلوچستان

جناب آقای دکتر عبدالحسین طاهری

معاون محترم مرکز در امور هیأت های امناء

جناب آقای دکتر سعید رضایی

نماینده محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

جناب آقای امیر حسین آقاجانی

مشاور محترم رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان و عضو کمیسیون دائمی هیات امنا

جناب آقای دکتر محمدعلی محمودی

عضو محترم کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه سیستان و بلوچستان

جناب آقای دکتر عباس گنجی

معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان و عضو کمیسیون دائمی هیات امنا

جناب آقای دکتر فرهاد شهرکی

عضو محترم کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه سیستان و بلوچستان

جناب آقای مهندس فرهاد بهرامی 

عضو محترم هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان وعضو کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه

جناب آقای دکتر جعفر ولی زاده 

معاون محترم پشتیبانی دانشگاه سیستان و بلوچستان

جناب آقای دکتر غلامرضا زمانیان

رئیس محترم مجتمع آموزش عالی سراوان 

جناب آقای دکتر محمدرضا ریگی

 

کارشناس  دبیرخانه سرکار خانم ملیحه شیخ حسینی. شماره تماس دبیرخانه: 31136424-054