مدیریت خدمات آموزشی


اداره آموزش

 

اهم فعالیت های اداره آموزش دانشگاه

  • انجام کليه امور اداري مربوط به امور آموزشي دانشجويان مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته
  • نظارت بر حسن اجراي آئين نامه ها، قوانين و مقررات آموزشي در حوزه مديريت امور آموزش و دانشکده هاي تابع دانشگاه
  • تشکیل پرونده و نگهداري پرونده هاي تحصيلي دانشجويان و دانش آموختگان
  • درخواست معافيت تحصيلي براي دانشجويان مشمول و معرفي آنان پس از فراغت از تحصيل به حوزه نظام وظيفه
  • صدور انواع گواهي هاي فراغت از تحصيل از جمله گواهي موقت، دانشنامه، تأئيديه تحصيلي
مدیریت
مدير :  آقای دكتر فرامرز سرحدی - دانشیار گروه مهندسی مکانیک

معاون: آقاي محمد كيخا - کارشناسی ارشد الهيات و معارف اسلامي
تلفن:  ۱-۶۲۸۰

 

ادارات ذيربط
اداره ثبت نام و امتحانات:
رئیس:  آقاي حسین مهدوی زاهد کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
تلفن: ۶۲۹۰

اداره خدمات آموزشي:
رئیس: خانم مهندس شهناز رضاپور  کارشناسی برق الکترونیک
تلفن: ۶۲۸۴

 

اداره دانش‌آموختگان:
رئیس:  خانم زهرا سیاری کارشناسی تاریخ
تلفن: ۶۲۸۲

اداره خدمات ماشینی:
رئیس: آقای مهندس رضا تازه رو  کارشناس ارشد مهندسی فنآوری اطلاعات
تلفن: ۶۲۸۷

اداره مشمولین:
رئیس: خانم پروانه پردلی  کارشناسی حقوق
تلفن: ۲۳۱۲