فعالیتها و برنامه ها


فعالیتها و برنامه ها

از سال ۱۳۸۵ تا کنون

فعالیت های پژوهشی مرکز مطالعات شبه قاره و آسیای جنوبی، در ادامۀ فعالیت های پژوهشی سال های پیش در ۷ بند از الف تا ز قابل طرح است که به استحضار می رسد:

الف: تفاهم نامه ها

  • تفاهم نامۀ همکاری با آخرین بازماندگان خاندان حکومتی تالپوران سند
  • تفاهم نامۀ همکاری با بخش فارسی دانشگاه دهلی
  • تفاهم نامۀ همکاری با دانشگاه های تبریز، تهران، یزد، بیرجند، رفسنجان، علامه طباطبایی ، مشهد، اصفهان، شیراز و ...

ب: برگزاری همایش ها و نمایشگاه ها و کلاس های آموزشی

۱- برگزاری همایش یک روزۀ معرفی نسخ خطی و سیر فرآیند تصحیح انتقادی آن در ۱۲ تیرماه ۱۳۸۶

۲- برپایی نمایشگاه معرفی نسخ خطی فارسی کتابخانۀ گنج بخش پاکستان در هفتۀ پژوهش ۱۳۸۶

۳- برگزاری همایش بین المللی بزرگداشت امیرحسن علاء سجزی دهلوی از ۳-۱ اسفندماه ۱۳۸۶

۴- برگزاری دورۀ آموزش اردو برای استادان و دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان با تدریس استادی از دانشگاه کراچی از ۱۵ خرداد تا ۳۰ تیرماه ۱۳۸۷

۵- برگزاری دورۀ آموزش زبان اردو برای دانشجویان با تدریس استادی از دانشگاه بلوچستان پاکستان از ۲۰ اردیبهشت ماه تا ۲۰ خردادماه ۱۳۸۸

ج: تصحیح نسخه های خطي

۱- تصحیح مثنوی جدایی نامه از میر صوبدارخان

۲- تصحیح مثنوی سیف الملوک از میرصوبدارخان تالپور

۳- تصحیح مثنوی مهر و ماه از میر صوبدارخان تالپور

۴- تصحیح شرح مخزن الاسرار از نسخه های خطی کتابخانۀ گنج بخش

۵- تصحیح شرح عرفانی دیوان حافظ از نسخه های خطی کتابخانۀ گنج بخش

۶- تصحیح دو اثر امیر حسن سجزی دهلوی

۷- تصحیح و بررسی سبکی و تحلیلی مناقب علوی از میر حسن علی خان تالپور به عنوان پایان نامۀ دکتری

۸- تصحیح و بررسی سبکی دیوان میرشهدادخان تالپور متخلص به حیدری به عنوان پایان نامۀ کارشناسی ارشد

۹- تصحیح و نقد و بررسی دیوان محمد نصیرخان تالپور متخلص به جعفری به عنوان پایان نامۀ کارشناسی ارشد

د: ترجمۀ کتاب

۱- ترجمۀ کتاب تذکرۀ معاصرین از مالک رام از اردو به فارسی

۲- ترجمۀ تاریخچۀ داستان نویسی کودک به انضمام چند داستان کودکانُ از هندی به فارسی با همکاری استاد دانشگاه دهلی

ه: چاپ و انتشار

۱- چاپ مجموعه مقالات انگلیسی پنجمین همایش بین المللی اقتصاد کشاورزی آسیا که در ۲۹ تا ۳۰ آگوست ۲۰۰۵ میلادی در دانشگاه سیستان و بلوچستان و از سوی مرکز مطالعات شبه قاره و انجمن اقتصاد کشاورزی آسیا برگزار شد.

۲- چاپ مجموعه مقالات فارسی پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران در ۲ جلد

۳- چاپ چکیده مقالات همایش بین المللی بزرگداشت امیر حسن سجزی دهلوی(۳-۱ اسفندماه ۱۳۸۶)

۴- چاپ دیوان غزل های امیرحسن سجزی دهلوی (۱۳۸۶)

۵- چاپ کتاب فوائدالفواد از امیرحسن سجزی دهلوی(۱۳۸۶)

۶- چاپ مجموعه مقالات همایش بین المللی بزرگداشت امیرحسن سجزی(۱۳۸۸)

و: طرح پژوهشی

اجرای پروژۀ شناسایی و طبقه بندی موانع توسعۀ امور زنان استان ارائۀ راهکارهای مشخص علمی جهت رفع آنها طی ابلاغیۀ شمارۀ ۱۱۰۷۸/۲/۴۱۴ به تاریخ ۳۰/۷/۸۶ از سوی معاونت برنامه ریزی استانداری

ز: مجلّه

اخذ مجّوز چاپ و انتشار فصلنامۀ مطالعات شبه قاره از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شمارۀ ۴۰۲۵/۱۲۴ به تاریخ ۱۲/۹/۸۶ ،اولین شمارۀ این فصلنامه به زبان فارسی و دومین شماره به زبان انگلیسی چاپ و منتشر شده است.