تسهیلات اعطایی به دانش‌آموختگان


تسهیلات پیشنهادی اعطایی به دانش‌آموختگان

 • صدور کارت دانش‌آموختگی
 • استفاده از امکانات مختلف وزرشی (زمین‌های ورزشی، سالن‌های ورزشی، استخر و ...) با تخفیف ویژه
 • استفاده از سالن‌های مختلف دانشگاه (فردوسی، ملاصدرا، امام رضا (ع) و ...) با تخفیف ویژه
 • استفاده از مهمانسراهای دانشگاه با تخفیف ویژه
 • خرید کتابهای انتشارات دانشگاه با تخفیف ویژه
 • استفاده از خدمات کتابخانه
 • امکان استفاده از سایت دانش‌آموختگان برای معرفی کسب و کار خود
 • شرکت در دوره‌های مرکز آموزشهای آزاد دانشگاه با تخفیف ویژه
 • اشتراک خبرنامه دانشگاه با تخفیف ویژه
 • شرکت در نمایشگاه‌ها، سمینارها و کارگاه‌های دانشگاه با تخفیف ویژه
 • اختصاص فضاهای نمایشگاهی به شرکتهای متعلق به دانش‌آموختگان با تخفیف ویژه
 • خرید محصولات تبلیغاتی دانشگاه با تخفیف ویژه
 • اختصاص ایمیل دانشگاه به دانش‌آموختگان
 • معرفی کسب و کار دانش‌آموختگان در خبرنامه دانشگاه
 • معرفی دانش‌آموختگان موفق در سایت دانش‌آموختگان، خبرنامه و کتاب مربوطه
 • دعوت به حضور در مراسم‌های ویژه دانشگاه
 • استفاده از امکانات آموزش الکترونیکی با تخفیف ویژه
 • انتشار نشریه، کتاب، پوستر و موارد مشابه در مرکز نشر دانشگاه با تخفیف ویژه

 

ارائه تسهیلات فوق به داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن دانشگاه سیستان و بلوچستان، در جلسه مورخ 1400/9/25 هيات رئيسه دانشگاه سيستان و بلوچستان تصویب گرديد.