مواد پرمخاطره


مواد پرمخاطره

مواد خطرناک هر ماده یا عاملی (بیولوژیکی، شیمیایی، رادیولوژی و یا جسمی) است که می تواند به خودی خود یا از طریق تعامل با سایر عوامل باعث آسیب به انسان، حیوانات یا محیط زیست شود. متخصصان مواد خطرناک مسئول برای مدیریت چنین موادی هستند. این شامل مدیریت و یا مشاوره سایر مدیران در مورد مواد خطرناکاز برنامه ریزی فرآیند و توسعه محصول جدید یا عملیات آموزشی/پژوهشی است.

به شکل کلی موادپرمخاطره در ایالات متحده عمدتاً توسط قوانینی و مقررات اداره شده توسط آژانس حفاظت از محیط زیست ایالات متحده (EPA)، اداره ایمنی و بهداشت شغلی ایالات متحده (OSHA)، وزارت حمل و نقل ایالات متحده (DOT) و هسته ای ایالات متحده تعریف و تنظیم می شوند. کمیسیون تنظیم مقررات (NRC). هر یک تعریف خاص خود را از \"ماده خطرناک\" دارند.

 

تعریف OSHA شامل هر ماده شیمیایی است که یک \"خطر سلامتی\" یا \"یک خطر جسمی\" به همراه دارد، از این دست می توان این موارد را برشمرد: مواد شیمیایی که سرطان زا هستند، مواد سمی، مواد تحریک کننده، خورنده، حساسیت زا. عوامل مؤثر بر سیستم خون ساز موادی که به ریه ها، پوست، چشم ها یا غشاهای مخاطی آسیب می رسانند. مواد شیمیایی قابل احتراق، مواد منفجره، قابل اشتعال، اکسید کننده ها، پیروفوریک ها، واکنش پذیرنده های ناپایدار یا واکنش پذیر با آب. و مواد شیمیایی که در جریان استفاده طبیعی، استفاده یا ذخیره سازی می گردند.

 

EPA تعریف OSHA را شامل می شود و به آن هر ماده  شیمیایی را که می تواند با ریختن، نشت، پمپاژ، انتشار، خالی کردن، تخلیه، تزریق، فرار، شستشو و دفع به محیط زیست آسیب برساند، اضافه می کند. . (CFR 355, 40 حاوی لیستی از بیش از 350 ماده خطرناک و بسیار خطرناک است.)

گازهای سمی

گازهای سمی مواد خطرناکی هستند که می توانند باعث صدمات جدی یا مرگ شوند. این مواد به طور معمول در سیلندرهای گاز فشرده حمل می شوند.
طبقه بندی
دستورالعمل گاز سمی سانتا کلارا (TGO) گازهای سمی را بسته به نوع ماده و غلظت به کلاس I، کلاس II یا کلاس III طبقه بندی می کند، کلاس I خطرناک ترین آن است. در هر TGO، اگر مقدار گاز سمی کلاس I، کلاس II یا کلاس III بیش از یک پوند در یک سیلندر در یک منطقه کنترل باشد (یک منطقه کنترل می تواند یک بخش خاص از یک ساختمان یا یک ساختمان کامل باشد)، اقدامات کنترلی بسیار دقیق و مجوزهای دولتی لازم است.

استفاده از همه گازها باید الزامات کد آتش را رعایت کند. مشخصات آن به سمیت و سایر خطرات گاز بستگی دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سیستم های کنترل اضطراری گاز و آتش سوزی به بخش ایمنی آتش مراجعه نمایید.