فناوری اطلاعات


فناوری اطلاعات

نام خدمت ارائه شده

آدرس ارجاع و پیگیری خدمت

نحوه دسترسی

کارشناس مربوطه/ شماره تماس

 ایجاد حساب کاربری اینترنت

itc.usb.ac.ir/stuacc/reg

غیرحضوری :

دانشجویانی که در سامانه آموزشی گلستان ، وضعیت تحصیلی آنان در حال ثبت نام یا مشغول به تحصیل می باشد.امکان دریافت اینترنت را دارند.

 مسئول سامانه: خانم مهندس شهرکی

تغییر کلمه عبور اینترنت

 (درصورت فراموشی کلمه عبور قبلی)

 

حضوری :

 مراجعه به کارشناس مربوطه

مسئول سامانه: خانم مهندس شهرکی

اطلاع از وضعیت حساب کاربری اینترنت

itc.usb.ac.ir/stuacc/user

دانشجو با نام کاربری و کلمه عبور مربوط به اکانت اینترنت خود، وارد سامانه می گردد

مسئول سامانه: خانم مهندس شهرکی

تغییر کلمه عبور حساب کاربری اینترنت

(در صورت نیاز)

itc.usb.ac.ir/stuacc/user

دانشجو با نام کاربری و کلمه عبور مربوط به اکانت اینترنت خود، وارد سامانه می گردد

و سپس در قسمت تغییر رمز عبور اقدام نمایند

مسئول سامانه: خانم مهندس شهرکی

 ایجاد پست الکترونیکی دانشجویان

(کارشناسی،ارشد و دکترا)

 

دانشجو با مراجعه حضوری به مدیریت فناوری اطلاعات و تکمیل فرم مربوطه

 مسئول سامانه: خانم مهندس سپهری

 

 بازیابی کلمه عبور پست الکترونیکی دانشجويان

 

 

دانشجو با مراجعه حضوری به مدیریت فناوری اطلاعات و تکمیل فرم مربوطه

 مسئول سامانه: خانم مهندس سپهری

نصب و بروزرسانی ضد ویروس نود بر روی

کامپیوترهای شبکه داخلی دانشگاه

 

 

مسئول سامانه: آقای  مهندس رافت

 بانک نرم افزار  

 swb.vpn.usb.ac.ir

دانشجو می تواند با مشاهده سایت مذکور نرم افزارهای مورد نیاز خود را  دانلود نمايد.

لازم بذکر است این سامانه فقط در شبکه داخلی دانشگاه قابل دسترسی می باشد.

مسئول سامانه:

خانم مهندس حیدری

آقای مهندس تازه روز