امکانات


امکانات

۱- موزه گیاهان دارویی با بیش از ۲۰۰ نمونه گیاه دارویی.

۲- باغ بوتانيك در مساحتی به وسعت سه هکتار با بیش از ۱۰۰ گونه گیاه دارویی و زينتي و دو هكتار مزرعه جهت انجام طرحهای تحقیقاتی اعضای هیات علمی و پایان نامه­های دانشجویی.

۳-گلخانه تكثير و ازدياد گياهان داروئي و زينتي به مساحت بيش از ۱۰۰۰۰ متر مربع

۴- آزمايشگاهها شامل:

  • آزمايشگاه علوم گياهي( تشريح و مورفولوژي، سيستماتيك، فيزيولوژي)
  • آزمايشگاه كشت بافت و ريزازديادي
  • آزمايشگاه ژنتيك
  • آزمايشگاه آناليز و فرآوري گياهان دارويي
  • آزمايشگاه ميكروبيولوژي