گزارش عملیات مخاطره آمیز

Loading
  • با هدف پیشگیری به موقع و جلوگیری از آسیب های احتمالی لطفا در صورت مشاهده هرگونه مخاطره در دانشگاه یا مشکلات مربوط به ایمنی فرم حاضر را به صورت مستقیم در سامانه ایمنی و یا به شکل دستی پر نموده و به دبیرخانه HSE دانشگاه ارسال فرمایید. دقت فرمایید اطلاعات ورودی شما برای ما بسیار حیاتی است. شما می توانید فرم گزارش را بدون نام و اطلاعات تماس ارسال نمایید. در صورت عدم درج اطلاعات تماس خود به سبب عدم امکان برقراری تماس مستقیم با شما، لطفا اطمینان حاصل فرمایید که فرم گزارش را به شکل کامل و دقیق پر نموده باشید تا اطلاعات کافی جهت بررسی و پیگیری توسط کمیته اجرایی HSE فراهم گردد.