مفاخر دانش‌آموخته


مفاخر دانش‌آموخته

مهندس ولی الله نیکبخت

مهندس ولی الله نیکبخت

شهید ولی‌الله نیک‌بخت، عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان و فرماندار شهر نیک‌شهر و از فرماندهان سپاه پاسداران ایران بود. دانشکده فنی مهندسی دانشگاه سیستان و بلوچستان به نام وی نام‌گذاری شده‌است.

  • 29 دی 1400
  • 1758