مرکز مطالعات شبه قاره


معرفی پژوهشکدۀ مطالعات شبه قاره و آسیای جنوبی

شبه قاره با بیش از یک و نیم ملیارد نفر جمعیت، حدود چهار میلیون و چهارصد هزار کیلومتر مربع مساحت، داشتن بیش از ۲۳۶ میلیون نفر مسلمان، هم جواری و نزدیکی با میهن اسلامی ما و استان سیستان و بلوچستان و وجود اشتراکات فراوان نژادی، قومی، تاریخی و فرهنگی با ایران از مناطق بسیار حساس و استراتژیک در قاره آسیاست. متأسفانه با وجود پیوندهای عمیق نژادی و زبانی و تاریخی و فرهنگی میان دو ملت تاکنون در کشور ما مطالعات دانشگاهی عمیقی در جهت شناخت بیشتر و بهتر شبه قاره صورت نگرفته در حالی که مرکز علمی و دانشگاهی جوامع غربی بیش از یک قرن است که با شبه قاره روابط آکادمیک دارند. بدون شک مطالعات آکادمیک در این زمینه بستر مناسبی را برای گسترش، بهبود و تحکیم روابط همه جانبه با شبه قاره فراهم خواهد ساخت. در راستای تحقّق این هدف علمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان در تاریخ۱/۱۲/۱۳۸۰ اقدام به تأسیس مرکز مطالعات شبه قاره نمود. این پژوهشکده دارای چهار رشتۀ مصّوب « فرهنگ و تمدن» و « اقتصاد و بازرگانی» و « قومیت و ادیان» و « فرهنگ عامه و زبان» می باشد و در حوزۀ مسایل مختلف مربوط به شبه قاره پژوهش می کند. تصحیح نسخ خطی فارسی، ترجمۀ کتاب از اردو به فارسی، برگزاری همایش های علمی بین المللی، برگزاری کارگاه های آموزشی و... از جمله اقدامات فرهنگی- پژوهشی این پژوهشکده است.

وظايف و محورهاي مورد مطالعه ي پژوهشكده:

 • انجام طرح هاي پژوهشي بنيادي، كاربردي و توسعه اي ترجيحاً با محوريت موضوع شبه قاره
 • تصحيح نسخه هاي خطي فارسي موجود در كتابخانه هاي شبه قاره
 • برگزاري همايش هاي ملي و بين المللي با موضوع مشاهير شبه قاره
 • برگزاري دوره هاي كوتاه مدت آموزشي
 • برگزاري كارگاه هاي آموزشي و پژوهشي
 • ترجمه ي كتاب از اردو به فارسي
 • چاپ و انتشار مجموعه مقالات همايش هاي پژوهشكده و همچنين كتاب هاي تأليف يا تصحيح شده ي پژوهشكده
 • چاپ و انتشار فصلنامه ي مطالعات شبه قاره
 • انجام خدمات مشاوره ای علمی و فرهنگی مربوط به شبه قاره و آسیای جنوبی

اهم فعالیت ها:

 • انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه های داخلی و بین المللی
 • برگزاری همایش های بین المللی
 • برگزاری 2 دوره کارگاه مقاله نویسی در هفته ی پژوهش در سال های1393 و 1394
 • برگزاری کارگاه علمی با حضور استادی از دانشگاه سلجوق ترکیه
 • تصحیح نسخه های خطي
 • چاپ دو مجله علمی- پژوهشی مطالعات شبه قاره و پژوهشنامه ادب غنایی