اطلاعیه ها

برگزاری مجمع عمومی(1397/12/1)

اعضای محترم انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران

به اطلاع می رساند"مجمع عمومی" انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران جهت "انتخاب هیأت مدیره و بازرسان" در روز چهارشنبه مورخ 1397/12/1 ساعت 9/5 صبح در محل تالار وحدت دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی برگزار می گردد. لذا از کلیه ی اعضای انجمن دعوت می گردد در این جلسه حضور به هم رسانند.

برگزاری کارگاه جی ای اس (97/9/3 لغایت 97/9/24)

اعضای محترم انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران

به اطلاع می رساند، انجمن در راستای ارتقای سطح کیفی فعالیت های علمی و پژوهشی دانشجویان گرامی اقدام به برگزاری کارگاه نرم افزار جی ای اس می نماید از این رو از علاقه مندان دعوت می شود تا تاریخ (97/9/2) نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

 

برگزاری کارگاه نرم افرار  اس پی اس اس (97/3/5)

اعضای محترم انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران

به اطلاع می رساند، انجمن در راستای ارتقای سطح کیفی فعالیت های علمی و پژوهشی دانشجویان گرامی اقدام به برگزاری کارگاه نرم افزار اس پی اس اس می نماید از این رو از علاقه مندان دعوت می شود تا تاریخ (97/3/5) نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

 

برگزاری کارگاه جی ای اس مقدماتی و پیشرفته (97/3/5)

به اطلاع می رساند، انجمن در راستای ارتقای سطح کیفی فعالیت های علمی و پژوهشی دانشجویان گرامی، در دانشگاه زابل اقدام به برگزاری کارگاه نرم افزار جی ای اس (مقدماتی و پیشرفته) می نماید از این رو از علاقه مندان این دانشگاه و شهر دعوت می شود تا تاریخ (97/3/4) نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. محل برگزاری دانشکده ادبیات، گروه جغرافیا، کارگاه جغرافیا

 

برگزاری کارگاه مقاله نویسی (97/2/2 لغایت 97/2/5)

اعضای محترم انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران

به اطلاع می رساند، انجمن در راستای ارتقای سطح کیفی فعالیت های علمی و پژوهشی دانشجویان گرامی اقدام به برگزاری کارگاه مقاله نویسی می نماید از این رو از علاقه مندان دعوت می شود تا تاریخ (97/2/2) نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

 

برگزاری مسابقه علمی(1396/11/23)

اعضای محترم انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
به اطلاع می رساند انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران در راستای تبیین ایده های علمی اقدام به برگزاری مسابقه علمی بین اعضای خود نموده است. اعضای علاقمند می توانند برداشت خود را از تصویر ذیل توصیف نموده و به ایمیل انجمن به آدرس ذیل ارسال نمایند.

ایمیل انجمن:Anjomanmarzi@gmail.com

برگزاری مسابقه علمی(1396/8/18)

اعضای محترم انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
به اطلاع می رساند انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران در راستای تبیین ایده های علمی اقدام به برگزاری مسابقه علمی بین اعضای خود نموده است. اعضای علاقمند می توانند برداشت خود را از تصویر ذیل توصیف نموده و به ایمیل انجمن به آدرس ذیل ارسال نمایند.

ایمیل انجمن:Anjomanmarzi@gmail.com

 برگزاری بازدید علمی(1396/3/3)

انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران و گروه جغرافیای دانشگاه بیرجند
برگزار می کند؛

بازدید علمی اداره بافت فرسوده، تاریخی و اسکان غیر رسمی بیرجند


زمان: شنبه 3 خرداد96
ساعت حرکت: 10 صبح از محل دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 برگزاری بازدید علمی(1396/1/26)

انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران و گروه جغرافیای دانشگاه بیرجند
برگزار می کند؛

بازدید علمی اداره هواشناسی همدیدی و کاوش جو بیرجند


زمان: شنبه 26 فروردین 96
ساعت حرکت: 8 صبح از محل دانشکده ادبیات و علوم انسانی