تماس با ما


تماس با ما

زاهدان،  زاهدان-  دانشگاه سیستان و بلوچستان، پژوهشکدۀ مطالعات شبه قاره و آسیای جنوبی
 
 

اطلاعات تماس:

تلفن:۳۳۴۳۰۱۰۲(۰۵۴)

نمابر دبیرخانه سازمان مرکزی: ۳۳۲۳۳۱۰۰(۰۵۴)