گروه پژوهشی قومیت و ادیان


گروه پژوهشی قومیت و ادیان

رشتۀ قومیت و ادیان

قومیت یا گروه قومی در فرهنگ جدید جامعه شناسی عبارتست از: گروهی با سنت های فرهنگی و احساس هویتی مشترک که به عنوان یک گروه فرعی از یک جامعۀ بزرگ تر مشخص می شود و دارای نژاد، زبان و دین همگن می باشد. این گروه های قومی دارای استقلال دینی، زبانی و فرهنگی بوده و در گذشته استقلال خود را حفظ نموده اند امّا امروز جهان پسامدرن می کوشد تا دنیای قومیت ها را از میان برده هویت و استقلال فرهنگیشان را نابود کند، و همۀ آنها را همچون آدمک های ماشینی به سوی معرفت و رفتاری یکسان سوق دهد و اصالت قومی، تاریخی و دینی شان را از آنان سلب کند.

آثاری همچون «سال۱۹۴۸ » از جرج اورول، «ظلمت در نیمروز» از آرتور کویستلر و «دنیای ستایش انگیز جدید» از آلدوس هکسلی نمایش دهندۀ همین معنا در زندگی امروزست. در این دنیای جدید آدمک های جدید با ریز تخصّص هایی که دارند فارغ از هر دل مشغولیِ انسانی فقط به برآوردن نیازهای مادّی خود سرگرمند و هدفی جز تولید انبوه و ایجاد علایق یکسان برای مصرف کالاهای جدید ندارند. حال آن که در گذشته ای نه چندان دور انسان ها دارای ویژگی های خاص زبانی، دینی و نژادی بوده اند که با دیگران تمایزاتی داشته و این ممیّزات از لحاظ عرف و عادت و اعتقادات، دنیایی متنوع با دل بستگی های گوناگون ایجاد می کرده است.

مرکز مطالعات شبه قاره و آسیای جنوبی بر آن است که با ایجاد بخش های خاص مطالعاتی در زمینۀ ادیان و فرهنگ و زبان قومیت هایی که در ایران و شبه قاره وجود دارد، پژوهش های مقایسه ایِ همه جانبه ای دربارۀ زبان و فرهنگ و ادیان گذشتۀ اقوام مختلف ایران (آذری ها، کردها، عرب ها، بلوچ ها، سکایی ها، ترکمن ها، گیلک ها و...) انجام دهد تا از یک سو خرده فرهنگ ها و زبان های این قومیت ها را از دستبرد نابودی حفظ کند و از سوی دیگر در مورد اقوام مختلف شبه قاره، ادیان، آداب و رسوم و زبان های آنان، در پژوهش های مشترک با پژوهشگران شبه قاره، افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان، آذربایجان و... طرح های مشترکی را به سامان برساند تا قبل از آن که فرهنگ معنوی این قومیت ها نابود شود، آن چه درمیان آنان رایج بوده است ضبط و ثبت و حفظ گردد، تا سرمایه ای سترگ برای قوم شناسان، باستان شناسان، زبان شناسان، جامعه شناسان، ادب شناسان، تاریخ نگاران و همۀ محققان علوم انسانی فراهم گردد، و از طریق حفظ، شناخت علمی و تفسیر و تحلیل عالمانه، هویت بخشیِ باشکوهی برای همۀ اقوام این سرزمین ها فراهم شود تا فردیت و خلاقیت ایشان در برابر یکسان سازی های نوین کشورهای ابرسرمایه داری محفوظ بماند و در نتیجۀ تنوع دینی، فرهنگی، زبانی و نژادی، جهانی بهتر و خوشایندتر برای همگان به ارمغان آورده شود. این مرکز پژوهشی برآن است که پیش از نابودی همه آداب و رسوم، ادیان و اعتقادات و زبان های قومیّت های مختلف ایران و کشورهای همسایه تا آن جا که توان دارد با پژوهندگان متخصص در زمینه های متفاوت اقوام مختلف نواحی مزبور، دست به تحقیقاتی عمیق و همه جانبه بزند و پیش از آن که دیگر کسی نباشد تا به عنوان قومیت مطرح گردد، گنجینه های ارزشمند زبانی، دینی و دیگر جنبه های قومی برای همیشه نگهداری شود و فرهنگ اقوام و نژادها از خطر نابودی و اضمحلال نجات یابد و از این طریق خدمتی بزرگ به جوامع بشری و انسان و انسانیت ارائه گردد.

اعضای هیأت علمی گروه پژوهشی قومیت و ادیان
ردیف نام و نام خانوادگی درجه تحصیلی نوع همکاری تمام وقت نیمه وقت رشته تحصیلی محل خدمت نام گروه های پژوهشی پیشنهادی
1 محمد عثمان حسین بر دکترا * - جامعه شناسی - قومیت و ادیان
2 نادر مختاری افراکتی دکترا * - الهیات- فقه و مبانی حقوق اسلامی - قومیت و ادیان
3 احسان لرافشار کارشناسی ارشد * - مردم شناسی - قومیت و ادیان
4 علی اکبر نصیری دکترا * - فلسفه و کلام اسلامی - قومیت و ادیان
5 مسعود مرادی دکترا * - علوم سیاسی - قومیت و ادیان
6 محبعلی آبسالان فوق لیسانس * - تاریخ ادیان و عرفان - قومیت و ادیان
7 نور محمد ناظریان کارشناسی ارشد * - مردم شناسی - قومیت و ادیان
8 مهدی بیات مختاری دکترا * - علوم قرآنی و حدیث - قومیت و ادیان