درباره مجله


درباره مجله

مجله علمی – پژوهشی سیستمهای فازی ایران تحت عنوان :" Iranian Journal of Fuzzy Systems " که از سال ۱۳۸۲ شروع به انتشارکرده واز سال ۱۳۸۶ ( ۲۰۰۷ میلادی ) در پایگاه استنادی بین المللی ISI نمایه شده است. این مجله به زبان لاتین (انگلیسی) منتشر می شود و ابتدای انتشار خود را با چاپ دو شماره در سال آغاز کرده و این روند تا سال ۲۰۰۷ میلادی ادامه داشت. از سال ۲۰۰۸ تا سال ۲۰۱۱ میلادی، روند افزایشی تقریباً یک شماره در سال داشته است بطوریکه از سال ۲۰۱۲ تا کنون بطور ثابت و منظم، شش شماره در سال را چاپ و با گستره توزیع بین المللی منتشر می کند. ضمناً این مجله با ۳۳ مجله معتبر داخلی و خارجی مبادله می گردد.