تماس با ما


تماس با ما

زاهدان، بلوار دانشگاه، دانشگاه سیستان و بلوچستان،مرکز پژوهشی سیستم های فازی
 
 

اطلاعات تماس :

تلفن:  ۳۳۴۳۱۰۶۰(۰۵۴)

                       فکس:     ۳۳۴۳۱۰۶۰(۰۵۴)