پایگاه فیلم های آموزشی


پایگاه فیلم های آموزشی فارسی

نام پایگاه

پوشش موضوعی

مکتبخونه
فیلم های رایگان دروس دانشگاه های برتر ایران
ویکی کندو
آموزش رایگان دروس دانشگاهی و دبیرستانی
فرادرس
آموزش آنلاین دروس تخصصی و دانشگاهی
سامانه فیلم­های آموزشی دانشگاه مشهد
فیلم های آموزشی مربوط به دروس دانشگاه فردوسی مشهد
کدآکادمی
آموزش کدنویسی در ۹ زبان برنامه نویسی مختلف

پایگاه فیلم های آموزشی لاتین

نام پایگاه

پوشش موضوعی

MIT
فیلم های آموزشی مربوط به دروس دانشگاه MIT
UC Berkeley
فیلم های آموزشی مربوط به دروس دانشگاه برکلی
Yale University
فیلم های آموزشی مربوط به دروس دانشگاه ییل