معرفی


معرفی

کتابخانه گنجينه اي است فرهنگي که در آن مجموعه هايي از اطلاعات و دانش بشري گرد آمده است.
بنابراين کتابخانه در هر سازمان و نهادي به ويژه مراکز تحقيقاتي و دانشگاهي به منزله قلب آن سازمان محسوب ميشود.

کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه سيستان و بلوچستان مجموعه اي است زير نظر معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه، که تامين کليه منابع مورد نياز محققين را برعهده دارد.

تاسيس کتابخانه مرکزي دانشگاه در سال 1354 همزمان با تاسيس دانشگاه سيستان و بلوچستان صورت گرفت. در سالهاي قبل از انقلاب فرهنگي خدمات فني کتابخانه از طريق مرکز خدمات کتابداري ايران انجام مي گرفت که بعد از بکارگيري افراد متخصص کتابدار اين امر با توسعه فضاي کتابخانه در اوايل دهه 70 به صورت مستقل انجام مي شد. مساحت کتابخانه مرکزي (ساختمان شماره 1) به بيش از 3000 متر مربع رسيد که در سال 1357 طرح وحدت مديريت کتابخانه هاي دانشگاه باعث شد تا کتابخانه هاي دانشکده علوم، اقتصاد، علوم اداري و هنر به کتابخانه مرکزي انتقال يابد و کتابخانه دانشکده ادبيات به ساختمان شماره 2 تغيير نام پيدا کرد. از آن پس تمامي کتابخانه ها در يک مديريت واحد اداره مي شوند و نتيجه اين شيوه ی مديريت افزايش خدمات دهي، انجام خدمات فني متمرکز و همچنين تمرکز در امر سفارشات بود که طي چند سال اخير حدود 300 ميليون تومان بوده است که صرف خريد منابع و تجهيزات کتابخانه دانشگاه شده است.

در اسفندماه سال 1382 همزمان با سفر مقام معظم رهبري به استان سيستان و بلوچستان طرح احداث ساختمان کتابخانه مرکزي دانشگاه به تصويب رسيد. کار ساخت اين ساختمان در اسفند 87 با زيربناي حدود 10000 مترمربع در شش طبقه به اتمام رسيد و کار تجهيز و انتقال مخازن و بهره برداري آن از مهرماه 88 همزمان با شروع سال تحصيلي به انجام رسيد.

استفاده از فناوري اطلاعات در تمام امور، کتابخانه دانشگاه سيستان و بلوچستان را به عنوان نماد کاملي از کتابخانه ديجيتال در کشور معرفی نموده است. با عنايت و توجه خاص مقام معظم رهبري کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه سيستان و بلوچستان نمونه منحصر بفردي از کتابخانه ها در جنوب شرق کشور بشمار می آید.