اخبار و اطلاعیه ها

نشست مسئولان دبیرخانه های گفتگوهای فرهنگی ایران و جهان در دانشگاه ها در تاریخ 98/06/31

نشست مسئولان دبیرخانه های گفتگوهای فرهنگی ایران و جهان در دانشگاه ها در تاریخ 98/06/31

نشست مسئولان دبیرخانه های گفتگوهای فرهنگی ایران و جهان در دانشگاه ها، با حضور قائم مقام محترم رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی جناب آقای دکتر محمد مهدی ایمانی پور