آموزشی


آموزشی

نام خدمت ارائه شده

آدرس ارجاع و پیگیری خدمت

نحوه دسترسی

کارشناس مربوطه/ شماره تماس

جذب، پذیرش و ثبت نام

درخواست بررسی مشکلات آموزشی

انتخاب واحد

مشاهده نمرات

اطلاعیه‌های آموزشی

http://golestan.usb.ac.ir

سامانه دانشجویی گلستان

اداره ثبت نام، پذیرش و خدمات آموزشی

درخواست ها و مشکلات دانشجویان دوره های مجازی

کلاس‌های آنلاین و آفلاین

تولید محتوا

دسترسی به تمرین‌ها و فعالیت‌های ارائه شده استاد

طرح درس استاد

 

 

مرکز آموزشهای الکترونیکی و آزاد

خانم رحیمی و خانم پاریزی

31136858

پرداخت شهریه

مشکلات شهریه

http://golestan.usb.ac.ir

سامانه دانشجویی گلستان

حسابداری حوزه معاونت آموزشی

گواهی اشتغال به تحصیل

گواهی رتبه دانشجویان جاری

http://golestan.usb.ac.ir

سامانه دانشجویی گلستان

کارشناس خدمات آموزشی دانشکده

نظام وظیفه

درخواست خروج از کشور

 

 

اداره ثبت نام، پذیرش و خدمات آموزشی

مهمان و انتقال

 

 

اداره ثبت نام، پذیرش و خدمات آموزشی

درخواست فارغ التحصیلی

درخواست مدرک موقت و دانشنامه

درخواست ریز نمرات فارغ التحصیلان

گواهی رتبه فارغ التحصیلان

http://golestan.usb.ac.ir

سامانه دانشجویی گلستان

اداره دانش آموختگان

تایید دانشنامه تحصیلی براي ترجمه

 

 

 

تایید مدارک زبان دانشجویان دکتری

http://golestan.usb.ac.ir

سامانه دانشجویی گلستان

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان تحصیلات تکمیلي

ثبت نام در بنیاد ملی نخبگان و تایید مدارک بارگزاري شده

درخواست ثبت نام دوره های کهاد

درخواست تحصیل در دو رشته به صورت همزمان

http://golestan.usb.ac.ir

سامانه دانشجویی گلستان

مدیریت استعدادهای درخشان

ثبت درخواست پذیرش دانشجویان غیرایراني

بررسی درخواست های دانشجویان غیرايراني

 

 

دفتر پذیرش دانشجویان بین المللی