Enter Title

 

سومین دور گفتگوهای فرهنگی ایران و افغانستان با عنوان " میراث مشترک فرهنگی افغانستان و ایران ؛ فرصت ایجاد هم اندیشی و هم گرایی بیشتر " که قرار بوده است در تیر ماه 1398 در دانشگاه کابل برگزار گردد، که به دلایلی به بعد موکول شده است.

 

 

فراخوان نشست علمی بین المللی سومین دور گفتگوهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان  
با عنوان
" میراث مشترک فرهنگی افغانستان و ایران ؛ فرصت ایجاد هم اندیشی و هم گرایی بیشتر"


  دانشگاه کابل بنا دارد با همکاری دانشگاه های ایران وافغانستان و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سومین دور گفتگوهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان را با عنوان" میراث مشترک فرهنگی افغانستان و ایران ؛ فرصت ایجاد هم اندیشی و هم گرایی بیشتر" با حضور دانشگاهیان و متخصصان دو کشور، در کابل برگزار نماید. هدف برگزار کنندگان علاوه بر ایجاد همگرایی، افزایش سطح تبادلات علمی و فرهنگی میان متخصصان دو کشور، شناسایی موانع هم گرایی ویافتن تهدید های داخلی، منطقه ای و فرامنطقه ای در جهت واگرایی دو کشور و فرصت سازی و استفاده از امکانات موجود برای رسیدن به تفاهم و همدلی است.


محور های نشست عبارتند از:
1-فرهنگ مشترک
- ظرفیت شناسی و توسعۀ گفتمان های فرهنگی در استحکام همبستگی افغانستان و ایران
- مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی هم گرایی فرهنگی
- نقش هم اندیشی و هم گرایی در تقابل با جزم  اندیشی و افراط گرایی
-جایگاه اندیشه سازان ادبی،عرفانی،دینی و فلسفی دو کشور در بهبود و موفقیت گفتگوهای بشری
2- زبان مشترک
-    نقش زبان در تفهیم و تفاهم متقابل ملت ایران و افغانستان
-    جایگاه زبان در خلق آثار مشترک ادبی
-    تأثیر زبان مشترک در هم گرایی و هم دلی مردم دو کشور
-    نقش رسانه های فارسی زبان در تضارب آرا وتلفیق اندیشه ها
-    جایگاه زبان در شکل گیری الگوهای مناسب گفتگوهای فرهنگی
3-دین مشترک
-    نقش اسلام در هم اندیشی و دوستی دو ملت
-    سهم هم گرایی دینی در راهبردهای سیاسی و ایجاد امنیت منطقه ای
-نقش هم گرایی دینی در پیشبرد راهبردهای اجتماعی و اقتصادی
- نقش گفتگوهای دینی درتنش زدایی و حل بحران های موجود و ایجاد وحدت
4-تاریخ مشترک
-    تاریخ مشترک و تداوم همبستگی
-    مبانی و پیشینۀ تاریخی هم گرایی دو کشور
-    سابقۀ تاریخی جاده  ابریشم به عنوان یک مسیر تجاری و گذرگاه فرهنگی و عامل پیوند جنوب آسیا، شمال آفریقا و قاره ی اروپا
-    الگوهای تاریخی در هم گرایی منطقه ای
5-آسیب شناسی وضعیت موجود و شناسایی فرصت ها
-    موانع موجود برای رسیدن به همگرایی پایدار و چشم انداز وضعیت پیش رو
-    آسیب شناسی علل عدم توفیق در هم گرایی
-    شناسایی فرصت ها برای ایجاد هم گرایی در سایۀ هم اندیشی


 از عموم دانشگاهیان و صاحب نظران علاقه مند دعوت به عمل می آید تا مقالات پژوهشی خود را در یکی از محور های تعیین شده حداکثر در ۲۰ صفحه   و در محیط ویندوزxp  تحت  word 2007/2010 با قلم ب لوتوس ۱۲ در اندازۀ ۵.۲ از بالا و پایین صفحه و ۴.۲ از راست و چپ صفحه، تایپ و به نشانی پست الکترونیکی ahadi.milad2015@gmail.com و یا shahnameh1390@yahoo.comارسال نمایند.
رعایت موازین پژوهشی در مقاله الزامی است و مقاله باید شامل چکیده، مقدمه(۱-تعریف موضوع ۲-سوال یا سوالات تحقیق، ۳-اهمیت ، ضرورت و هدف تحقیق، ۴-پیشینۀ تحقیق)، بحث، نتیجه گیری و فهرست الفبایی منابع باشد.
زبان نگارش مقالات فارسی یا انگلیسی خواهد بود.


مهلت ارسال چکیده و اصل مقالات:  10/ 98/3
اعلام نتیجه داوری: 98/3/15  و ارسال پذیرش مقاله و دعوتنامه :98/3/15

نشانی: کابل- دانشگاه کابل-دبیرخانه مجمع گفتگوهای فرهنگی ایران و افغانستان. دکتر فضل احد احدی
تلفن: 0093702088744

نشانی: زاهدان- بلوار دانشگاه- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دبیرخانه مجمع گفتگوهای فرهنگی ایران و افغانستان. دکتر مریم خلیلی جهانتیغ.
 کد پستی :655-98135 تلفن:31136749-054 /09155405772/ فکس:33440085