بیانیه ها

بسمه تعالي

 

بيانيه پاياني دومين دور از گفتگوهاي فرهنگي ج.ا.ايران و ج.ا.افغانستان


پيوندها و ارتباطات ديرين دو ملت بزرگ ايران وافغانستان همواره منبعي الهام بخش براي  تعاملات و گفتگوهاي فرهنگي نخبگان و  ظرفيتي در خور توجه براي گسترش مناسبات فرهنگي ميان  این دو كشور دوست و همسايه به شمار می آمده است. در راستای بهره گیری هرچه بیشتر از ظرفیت نخبگان و نهادهای علمی وفرهنگی دو کشور بزرگ جمهوری اسلامی ایران وجمهوری اسلامی افغانستان و  براساس توافقات بعمل آمده در اولین دور گفتگوهای فرهنگی ایران وافغانستان (که در مورخ 2و3 ثور  اردیبهشت 98) به ميزباني پوهنتون كابل و با حضور انديشمندان و  مسئولان مراكز علمي، دانشگاهي و فرهنگي دو كشور  برگزار گرديد دومین دور از گفتگوهای فرهنگی در تاريخ 1 و 2 اسفند ماه 1397 (20 و 21 فیوروري 2019) با حضور جمعي از فرهيختگان، روساء و  مسئولین بیست دانشگاه ايران و افغانستان در دانشگاه سيستان و بلوچستان  برگزار گرديد.
شركت‌كنندگان در اين دور از گفتگوها ضمن قدرداني از اهتمام و توجه مسئولين  جمهوري اسلامي ايران نسبت به  تقويت همکاری های علمی فرهنگی  دو ملت برادر ايران و افغانستان  ، ميراث مشترك فرهنگي موجود ميان دو ملت و ظرفيت گسترده تعاملات دانشگاهي دو جانبه  را دستمايه‌اي براي درك مشترك، توسعه و گسترش همكاري‌هاي علمي و فرهنگي ميان خود دانسته و ضمن ضروري خواندن تداوم  گفتگوها ميان نخبگان و گروه‌هاي مرجع ايران و افغانستان ، طی دو روز نشست های عمومی و تخصصی بر موارد زير تأكيد نمودند:
1.     تعامل و همكاري‌هاي علمی و فرهنگي به عنوان عامل پیش برنده در فرایند توسعه پایدار و مبناي گسترش صلح، ثبات و امنیت در منطقه بشمار می آید.
2.    گفتگوهاي فرهنگي ميان نخبگان و انديشمندان افغانستان و ايران ،  به مثابه راهكاري مؤثر براي توسعه درك مشترك  وتوافق بر ارزش های بنیادین  و مهار افراط گرایی و خشونت محسوب گشته  بر فراهم سازی امکان استمرار آن به عنوان یک ضرورت تاکید نمودند.
3.    به جهت   قابلیت ها و امکانات   مناسب موجود در نهادهای علمی وفرهنگی ایران وافغانستان در مسیر گسترش وتعمیق روابط بین دو کشور ، بر بهره گیری  هر چه بیشتر از این ظرفیت  بویژه از طریق همکاری های علمی و فرهنگی  تاکید شده است .
4.      تكيه بر اشتراكات فرهنگي و تاریخی و توجه به ارزشهاي مشترك  به عنوان راهكاري مناسب براي مواجهه با چالش های مشترک و فرصتی برای همکاری های علمی فرهنگی دو کشور محسوب می گردد.
5.    بهره گیری از ظرفیت دانش آموختگان و دانشجویان و گسترش بورس هاي تحصيلي  وپروژه های تحقیقاتی وپژوهشی مشترک با هدف  تسهيل تبادل علمي و فرهنگي ميان دانشگاهيان و دانشجويان ايران و افغانستان مورد تاکید وتوجه بوده است .
6.    فراهم كردن سازو كار مناسب جهت ارتباط مستمر همکاری های علمی و فرهنگی دو کشور  وتشکیل اتاق فکر مشترک برای حل و فصل مسائل و نیازمندی های مشترک از دیگر نکات مورد تاکید بوده است .

شركت كنندگان در پایان  اين دور از گفتگوها که تحت عنوان "تعاملات دانشگاهی وآموزش ،محور توسعه پایدار ایران و افغانستان " و با حضور دانشگاه های سیستان و بلوچستان؛ تهران؛ الزهرا (س)؛ گیلان؛ بیرجند؛ فردوسی مشهد و همچنین دانشگاههای کابل؛ قندهار؛ ابن سینا؛ ننگرهار؛  غرجستان؛ تعلیم و تربیه استاد ربانی؛  بامیان و راه سعادت برگزار شده است و با توجه به ظرفيت هاي  موجود در مراكز علمي و دانشگاهي براي تعامل و گفتگو و نقش دانشگاهيان در گسترش روابط علمی و فرهنگي دو کشور ، ضمن قدرداني از ميزباني شایسته دانشگاه سيستان و بلوچستان درباره موارد زير به توافق رسيدند:
-    دانشگاهها و مراکز فرهنگی عضو دبیرخانه مجمع گفت وگوهای فرهنگی ایران وافغانستان توافق نمودند  دانشگاه سیستان وبلوچستان  به عنوان مقر ایرانی دبیرخانه مجمع و  دانشگاه کابل به عنوان مقر این مجمع در افغانستان به مدت 3 سال تعیین و کلیه فعالیت ها و هماهنگی های مربوط به فعالیت این دبیرخانه در ایران و افغانستان را عهده دار گردند.
-    در این دور از نشست با پذیرش عضویت دانشگاههای تهران؛ بنیاد ملی نخبگان افغانستان؛ قندهار؛ بامیان؛ راه سعادت   و ننگرهار به عنوان اعضاء جدید موافقت گردید.
-   آئین نامه دبیرخانه مجمع گفتگوهای فرهنگی ایران وافغانستان در این دور از گفتگوها مورد بررسی قرارگرفته و با نظر اکثریت اعضاء مورد تصویب اولیه قرار گرفت.
-    مقرر گردید به منظور تنظيم برنامه همكاري‌هاي مشترك علمي و فرهنگي ميان اعضاي مجمع ، دانشگاه های عضو پیشنهادات خود را به دفاتر مجمع در کابل و زاهدان ارائه وپس از بررسی و موافقت دبیرخانه مرکزی گفتگوهای فرهنگی در تهران ، در دستور کار بعدی نشست مجمع قرار گیرد .
-    مقرر گردید اعضاء مجمع بر اساس آئین نامه  و پیشنهاد تشكيل صندوق مشترک  و پرداخت حق عضویت سالانه بر اساس توافقی که در نشست بعدی مجمع به عمل خواهد آمد ،از فعالیت دبیرخانه مجمع  حمایت نمایند.
-    مقرر گردید فصلنامه دبیرخانه مجمع گفتگوهای فرهنگی ایران وافغانستان  بصورت مشترک از سوی دانشگاه سیستان وبلوچستان و دانشگاه کابل  و با مسئولیت  دانشگاه سیستان و بلوچستان و مشارکت دانشگاه های ایرانی وافغانستانی عضو مجمع منتشر گردد .
-    راه‌اندازي وبگاه مجمع گفتگوهاي فرهنگي ايران و افغانستان براي تقويت روابط مستمر اعضا و تبادل اطلاعات ، همكاري دانشگاه‌هاي عضو مجمع در احياي ميراث مشترك ادبي، عرفاني ايران و افغانستان (انتشار كتب، برپايي همايش‌هاي علمي، كارگاه‌هاي آموزشي و احياي ميراث تاريخي و ادبي)؛  از دیگر توافقات بعمل آمده در این دور از نشست بود .
-    همچنین مقرر گردید  علاوه بر برگزاري دور سوم و چهارم  گفتگوها در سال آينده ،  در زمينه همکاری جهت  چاپ چند عنوان كتاب مشترك  ، برپایی چند كارگاه آموزشي و نشست های علمی نیز در دستور كار دانشگاه‌هاي عضو مجمع قرار گيرد.
-    همچنین درپایان این نشست مقرر گردید سومین وچهارمین دور گفتگوهای فرهنگی ایران وافغانستان  با میزبانی دانشگاه کابل و دانشگاه بیرجند  و با  موضوعاتی که  متعاقباً از سوی دبیرخانه اعلام خواهد شد در  بهار و پاييز 1398 برگزار گردد.