ایمنی مواد شیمیایی


ایمنی مواد شیمیایی

ایمنی مواد شیمیایی

برگه های ایمنی SDSs

برگه های اطلاعات ایمنی (SDSs، که قبلاً به عنوان برگه داده ایمنی مواد یا MSDS ها شناخته می شدند) توسط تولید کنندگان و فروشندگان مواد شیمیایی برای هر ماده شیمیایی خطرناک تهیه شده است تا بتوانند اطلاعات مربوط به خطرات شیمیایی خاص و خطرات ایمنی را به شما اطلاع دهند. برای دسترسی به SDS های خود به وب سایت سازنده مراجعه کنید.

به منظور تسهیل و دسترسی همگانی افراد در آزمایشگاه ها، توصیه می گردد در هر آزمایشگاه دفترچه مربوط به ملاحظات ایمنی مواد شیمیایی به شرح دستورالعمل ارائه شده در این سامانه تدوین و در اختیار دانشجویان، پرسنل و اعضای هیات علمی قرار گیرد.

دستورالعمل تدوین دفترچه ملاحظات ایمنی

همچنین به منظور تسهیل در دسترسی اطلاعات مورد نیاز در آزمایشگاه ها برخی از لینک های مفید در ادامه آورده شده است:

ایجاد یک برنامه ویژه ایمنی آزمایشگاه های مواد شیمیایی:

برای کمک به جمع آوری اطلاعات ایمنی آزمایشگاه خود، می توانید یک برنامه ایمنی شیمیایی ویژه آزمایشگاهی ایجاد کنید. برای انجام این کار دو گزینه در پیش روی شماست:

  1. برنامه ایمنی ویژه آزمایشگاه مواد شیمیایی را چاپ و مورد استفاده قرار دهید.
  2. اسناد و برگه های ایمنی مخصوص آزمایشگاه را نیز اضافه کنید، که می توانند به عنوان یک ابزار کمکی (به عنوان مثال مراحل عملیاتی استاندارد، تاییدیه های کار مورد نیاز، سوابق آموزش ایمنی و سوابق بازرسی های آزمایشگاهی) ایجاد شوند.

شورای HSE دانشگاه برای کمک به تهیه و / یا بررسی برنامه ایمنی آزمایشگاهی مواد شیمیایی ویژه آزمایشگاه شما اعلام آمادگی می کند. لطفاً با افسر ایمنی (این فرد مسئولیت هماهنگی با دبیر شورا را داشته و توسط رئیس دانشکده پس از تشکیل کمیته ایمنی دانشکده تعیین می گردد) دانشکده خود تماس بگیرید.