فرم ها و استانداردها

چک لیست بازرسی ایمنی در فضاهای دانشگاه

بازرسی های دوره ای برنامه ریزی شده برای شناسایی شرایط ناایمن و شیوه های کار بر مبنای الزامات استاندارد OSHA می تواند از عملکرد ایمن و صحیح در فضاهای دانشگاه اطمینان حاصل نماید. دانشگاه سیستان و بلوچستان پیشنهاد می کند که این چک لیست بر مبنای زمان بندی هر نیم سال (سالی دوبار) در دو نسخه تکمیل شده و یک نسخه از آن تحویل شورای ایمنی و نسخه دوم در دانشکده/واحد مربوطه بایگانی گردد.

برای دریافت چک لیست بازرسی ایمنی در فضاهای دانشگاه کلیک فرمایید.

 

چک لیست بازرسی ایمنی عمومی آزمایشگاه ها

ما چک لیست بازرسی عمومی آزمایشگاه را برای کمک به اساتید و کارمندان دانشگاه سیستان و بلوچستان به منظور شناسایی و تصحیح خطرات کلی آزمایشگاه تهیه کرده ایم. برای کمک به ارزیابی عملکردهای خاص آزمایشگاه یا در صورت سؤال با شورای ایمنی دانشگاه تماس بگیرید.

حداقل هر سه ماه یکبار آزمایشگاه را بازرسی نمایید. در اکثر مواردی که یک آزمایش پر مخطره صورت می پذیرد آزمایشگاه ها را بازرسی کنید. چک لیست ها و اقدامات انجام شده برای اصلاح شرایط ناایمن را حداقل برای سه سال را محفوظ نگهدارید.

برای دریافت چک لیست بازرسی ایمنی عمومی آزمایشگاه ها کلیک فرمایید. 

 

چک لیست بازرسی ایمنی  و بهداشتی در خوابگاه ها، مهمانسراها، غذاخوری ها و آشپزخانه های دانشگاه

بازرسی های دوره ای برنامه ریزی شده برای شناسایی شرایط ناایمن و رعایت موازین بهداشتی بر مبنای الزامات استاندارد OSHA می تواند از عملکرد ایمن و صحیح در فضاهای دانشگاه اطمینان حاصل نماید. این چک لیست بر مبنای دستورالعمل ابلاغی (برای دریافت این دستورالعمل به صفحه آیین نامه ها و دستورالعمل ها  مراجعه فرمایید.) از سوی شورای HSE دانشگاه به واحدهای مربوط با موضوع ذکر شده تدوین گردیده است، لذا خواهشمند است در تکمیل و حفظ این سند بر مبنای دستورالعمل مذکور کمال دقت را رعایت فرمایید. شورای بهداشت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه سیستان و بلوچستان پیشنهاد می کند که این چک لیست بر مبنای زمان بندی هر سه ماه یکبار در دو نسخه تکمیل شده و یک نسخه از آن تحویل شورای ایمنی و نسخه دوم در واحد مربوطه بایگانی گردد. برای اطلاعات بیشتر می توانید با شورای بهداشت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه تماس حاصل فرمایید.

برای دریافت چک لیست بازرسی ایمنی  و بهداشتی در خوابگاه ها، مهمانسراها، غذاخوری ها و آشپزخانه های دانشگاه کلیک فرمایید.

 

چک لیست بازرسی غیرفعال سازی آزمایشگاه ها

شورای ایمنی دانشگاه یک چک لیست برای کمک به بخش ها و محققان دانشگاه برای غیرفعال کردن کامل آزمایشگاه تهیه نموده است. پس از اتمام کار غیرفعال سازی و آماده شدن فضای آزمایشگاه برای انتقال و یا بازسازی آن، در طی آخرین بازرسی خود از چک لیست حاضر استفاده کنید. این چک لیست می بایست توسط رئیس دانشکده یا نماینده آن در دو نسخه تکمیل شده و مسئول دانشکده/اداره باید چک لیست های تکمیل شده را بایگانی نموده و نسخه ای از آن را جهت ثبت در دبیرخانه شورا به این شورا تحویل دهد. پس از ثبت و تکمیل این چک لیست آزمایشگاه برای نوسازی یا تخریب در اختیار معاونت محترم طرح و توسعه قرار می گیرد.

برای دانلود چک لیست بازرسی غیرفعال سازی آزمایشگاه ها کلیک نمایید.

 

فهرست اقلام و داروهای مورد نیاز در جعبه کمک های اولیه

کلیه فضاهای دانشگاه اعم از فضاهای اداری، آزمایشگاهی، آموزشی، خوابگاه ها، اماکن ورزشی، تفریحی، غذاخوری ها و مهمانسراها می بایست بر طبق استاندارد به تعداد لازم و در محل های مشخص و تعیین شده نسبت به جعبه کمک های امدادی حاوی اقلام و موارد ذیل مجهز گردند. جعبه کمک های اولیه می بایست ضد آب و قابل شناسایی باشد. فرم کنترل موجودی در داخل جعبه قرار گیرد و نسبت به جایگزینی اقلام مصرفی به شکل مرتب کنترل گردد. اقلامی همچون دستگاه فشار خون متناسب با موقعیت و محل نصب برای تمامی جعبه های کمک های اولیه ضروری نمی باشد.

برای دریافت لیست اقلام و داروهای ضروری در کیف کمک های اولیه کلیک فرمایید.